Akciğer Kanseri Gelişimi İçin Risk Faktörleri Nelerdir

Akciğer kanseri ile ilişkili birçok risk faktörü tanımlanmış olmakla birlikte bunların en önemlisi sigara kullanımıdır. Akciğer kanseri olgularının yaklaşık %80-85’inde sigara hastalıktan sorumlu tutulmaktadır. Özellikle…

Diğer haberler Akciğer Kanseri Gelişimi İçin Risk Faktörleri Nelerdir

Akciğer Kanseri Belirtileri ve Tedavisi

Akciğerde başlayan kanserler iki ayrı tipe ayrılırlar. Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri ve küçük hücreli akciğer kanseri. Bu kanserlerin birbirinden ayırımı, hücrelerin mikroskoptaki görüntülerine göre…

Diğer haberler Akciğer Kanseri Belirtileri ve Tedavisi
Vücudumuzdaki Sistemler – Solunum Sistemi

Vücudumuzdaki Sistemler – Solunum Sistemi

Solunum Sistemi Nedir? Solunum sistemi, kandaki karbondioksit (CO2) gazının oksijen gazı (O2) ile yer değiştirmesini sağlayan sistemdir. Solunum Sisteminin Görevleri: Vücut için hayati öneme sahip…

Diğer haberler Vücudumuzdaki Sistemler – Solunum Sistemi
akciğer kanseri ve sigara kullanımı

Akciğer Kanseri ve Sigara Kullanım Zararları

Geçtiğimiz yüzyılda nadir görüldüğü bildirilen akciğer kanseri, bu yüzyılın başından itibaren sanayileşmeye paralel olarak artmaya başlamış, son 40-50 sene içerisinde ise belirgin bir artış göstermiştir.…

Diğer haberler Akciğer Kanseri ve Sigara Kullanım Zararları
akciğer kanseri tedavisi belirtileri

Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanseri (KHDAK) ve Tedavisi

Epidermoid karsinom (skuamöz hücreli karsinom): KHDAK’nin alt grubudur. En sık görülen tipi teşkil eder (%35-40). Erkeklerde kadınlara göre daha sık görülür. Sigara içilmesine bağlı olarak…

Diğer haberler Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanseri (KHDAK) ve Tedavisi
akciğer kanserinin yeri

Akciğer Kanserinin Yerleşim Yeri

Akciğer kanseri bronş mukozasının bazal hücrelerinden köken alır ve ana bronşlardan itibaren hava yollarının her yerinde görülebilir. Akciğer kanserleri hava yollarındaki yerleşimlerine göre 3 kısma…

Diğer haberler Akciğer Kanserinin Yerleşim Yeri