Şaşılık ciddi bir hastalığın belirtisi olabilir

Doğal şartlarda her iki göz aynı noktaya bakar ve görme aksları iki göz için birbirine paraleldir. Şaşılık ise bu aksların paralelliğinin kaybolması ve bir göz bir notaya bakarken diğer gözün farklı bir noktaya bakmasıyla gelişir.

TÜMÖRLER DE ŞAŞILIK YAPABİLİR
Çocukluk ve bebeklik yaşlarında klasik anlamda şaşılık gözlerin farklı noktalara odaklanması şeklinde kendini gösterebileceği gibi, aydınlık ve güneşli ortamlarda bir gözü kapama veya günlük hayatta başı bir tarafa eğme şeklinde de ortaya çıkabiliyor. Erişkin yaşlarda ise en önemli belirti çift görmedir.

GÖZ TEMBELLİĞİ KALICI OLABİLİR
Bu nedenle bebeklikte var olan şaşılığın zaman ile düzeleceği düşüncesi yanlıştır. Gerçekten şaşılık var ise bunun zamanla düzelmesi olası değildir. Ek olarak, şaşılık bulunan bebeklerde her iki gözün sağlıklı görme gelişimi engellenecektir ve bunun önlenmesi için çocuk küçükken tedaviye başlamak gerekir. Aksi takdirde bir veya iki gözde gelişebilecek göz tembelliği kalıcı olur.

GÖZ MUAYENESİ NE SIKLIKLA YAPILMALI?
Normal şartlarda sağlıklı ve zamanında doğmuş her çocuğun 6 ay – 1 yaş arası ilk göz muayenesinin yapılması öneriliyor. 3 yaşında yapılan görme muayenesi ise oluşabilecek göz tembellikleri ve tedavisi açısından kritik öneme sahip.

TEDAVİ UZUN SÜREBİLİR
Uzun bir süre takip gerektirecektir. Ameliyat gözlük veya kapama tedavisinin alternatifi değildir, cerrahiden sonra da gözlük ve kapama tedavisi devam edebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.