akciğer kanserinin yeri

Akciğer Kanserinin Yerleşim Yeri

akciğer kanserinin yeriAkciğer kanseri bronş mukozasının bazal hücrelerinden köken alır ve ana bronşlardan itibaren hava yollarının her yerinde görülebilir. Akciğer kanserleri hava yollarındaki yerleşimlerine göre 3 kısma ayrılabilir.

Hiler grup: Ana bronş, ara bronş ve lob bronşlarından gelişir. Akciğer kanserinin en sık görülen yerleridir. Bronkoskopi, vakaların hemen hepsinde bronş içindeki lezyonu ortaya çıkartır ve tanı için biyopsi yapma imkanı verir. Gelişimlerinin başlangıcından itibaren çoğunlukla öksürük ve kanlı madde çıkmasına (ekspektorasyon) neden olurlar. Standart radyolojik incelemeler ile henüz tümörün görülmediği zamanlarda bile bu şikayetler bulunabilir.

Segmenter grup: Segment ve subsegment bronşlarından köken alır. Daha büyük bronşlardan köken alanlara göre bunlarda bronş tıkanmasına bağlı atelektaziler ve tıkanan yerin ilerisinde abse ve pnömoni gibi ikincil enfeksiyonlar sık görülür. Çoğunlukla akut klinik bir tablo ile kendini gösteren bu ikincil enfeksiyonlar dikkati bakteriyel bir akciğer hastalığına çekerek akciğer kanserinin tanısını geciktirebilir.

Periferik grup: Periferik küçük bronş ve bronşiyollerden köken alır. Uzun bir gecikme dönemi (latent periyod) ile tanımlanabilirler. Erkenden plevraya sıçrayarak plevrada sıvı birikmesi (plevra epanşmanı) ile kendilerini belli etmeleri diğer yerleşimli gruplara göre daha sıktır. Bazen çeşitli nedenlerle yapılan radyolojik muayenelerde tesadüfen bulunabilirler. Periferik tümörlerde bronkoskopinin tanı değeri kısıtlıdır. Bronş içi lavaj ve aspirasyon materyalinde habis hücre aranması tanıda yardımcı olabilir

Akciğer Kanserinin Histopatolojisi

Akciğer kanseri çeşitli histopatolojik sınıflandırmaya tabi tutulmuştur. Bunlar arasında sadeliği ve genelde herkes tarafından benimsenmesi nedeniyle Tablo 2-1, 2-2 ve 2-3’te gösterilen sınıflandırma kullanılmaktadır. Akciğer kanseri temel olarak hücre histolojisine ve mikroskop altındaki görüntüsüne göre Küçük Hücreli Akciğer Kanseri (KHAK) (%20) ve Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanseri (KHDAK) (%80) olmak üzere 2 ana gruba ayrılsa da, bunlar da kendi içlerinde alt gruplara ayrılırlar.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.