Akciğer Kanseri Tehlike Faktörleri

Akciğer Kanseri Tehlike Faktörleri

Akciğer kanseri gelişimini tetikleyen pek fazla risk faktörü bulunur. Bu tehlike faktörlerinin arasında sigaranın akciğer kanserini tetikleme ihtimali %80-90’dır. En kayda değer risk faktörü sigara…

Diğer haberler Akciğer Kanseri Tehlike Faktörleri

Akciğer kanserinin En Sık Görülen Belirtileri Nelerdir

Hastalığın hiçbir belirtisi olmayabilir. İleri evrede olanların yaklaşık olarak 4/1’inde hiçbir belirti olmamaktadır. En sık görülen belirtileri; nefes darlığı, geçmeyen ve giderek kötüleşen öksürük, kanlı…

Diğer haberler Akciğer kanserinin En Sık Görülen Belirtileri Nelerdir

Akciğer Kanseri Gelişimi İçin Risk Faktörleri Nelerdir

Akciğer kanseri ile ilişkili birçok risk faktörü tanımlanmış olmakla birlikte bunların en önemlisi sigara kullanımıdır. Akciğer kanseri olgularının yaklaşık %80-85’inde sigara hastalıktan sorumlu tutulmaktadır. Özellikle…

Diğer haberler Akciğer Kanseri Gelişimi İçin Risk Faktörleri Nelerdir
akciğer kanseri tedavisi belirtileri

Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanseri (KHDAK) ve Tedavisi

Epidermoid karsinom (skuamöz hücreli karsinom): KHDAK’nin alt grubudur. En sık görülen tipi teşkil eder (%35-40). Erkeklerde kadınlara göre daha sık görülür. Sigara içilmesine bağlı olarak…

Diğer haberler Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanseri (KHDAK) ve Tedavisi