erken doğum ve belirtileri

Erken doğum, nedenleri ve belirtileri

erken doğum ve belirtileriGebelik süresi her zaman doğru hesaplanamadığı için bebeğin gelişim süresi ve durumu vücut ölçüleriy­le (kilo ve boy) saptanabilir. 2500 gramdan az ve 46 santim­den kısa bebekler «erken doğmuş (prematüre) bebek» olarak nitelendirilir. Kilosu 1000 gramdan az olan bebeklerin yaşama umudu pek azdır. 600 gram yaşama olasılığının en alt düzeyi­dir. 1200 gramdan itibaren yaşama şansı artar. 1500 gramın altında doğan bebekler, yalnızca çocuk kliniklerinde kontrol altında ve özel bakım sonucu yaşayabilirler.

Erken doğum: Ana rahmindeki sağlıklı bebeğin geliş­mesi tamamlanmadan doğmasına «erken doğum» adı ve­rilir. Bebeğin vücudu ile baş büyüklüğü arasında oransızlık vardır. Yağ kesecikleri hemen hemen yok gibidir. Vücut he­nüz tüylerle kaplıdır. El ve ayak tırnakları tamamen uzamış­tır. Kulak kepçeleri yumuşaktır. Üreme organları tam olarak gelişmemiştir. Erkek bebeklerde, erbezleri henüz torbalarının içine inmemiştir. Kızlarda vulva dış dudakları iç dudakları örtmemiştir.

Erken doğum sonrası bebeğin bakımı: Yeni doğan bebeklerin vü­cut ısı düzeni henüz yeterli derecede çalışamaz. Bundan başka, ısı kaybını önleyen yağ kesecikleri de henüz yoktur. Bu neden­le erken doğmuş bebeği ısıtma ve soğuktan koruma alınacak ilk önlemler arasındadır. Erken doğmuş bebekler için kuvöz adı verilen bebek çadırı vardır. Bebek kuvözde değişmez ısı, nemlilik, oksijen miktarı ayarlanmış ve sterilize edilmiş bir or­tamda yaşatılır. Kuvöz bebeklere hareket olanağı sağlar, aynı zamanda onları mikroplardan korur. Erken doğmuş bebekle­rin beslenmesi, bakımı, tedavisi ve hastalıklardan korunması özel bakım isteyen bir iştir. Erken doğmuş, bebek bu tehlike­leri (Erken Doğum Riski) atlattıktan sonra annenin bakımına verilebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.