yeni doğan bebekler

Yeni doğan bebeklerdeki hastalıklar

yeni doğan bebeklerBebek iki haftalık oluncaya kadar «yeni doğan bebek» olarak adlandırılır. Bu dönemde oluşabilecek hastalıklar üç grupta toplanır: Doğmalık kusurlu gelişim, doğum sırasında oluşan yaralanmalar ve yeni doğanda görülen hastalıklar. Sarılık ve göğüs bezlerindeki şişkinlik korkulacak hastalıklar arasında sayılmaz ve yaşamın ilk günlerinin özelliği olarak kabul edilir.

Mavi bebek (fallot tetralojisi)

Doğmalık olan bir kalp bo­zukluğudur. Sağ ve sol karıncıkları ayıran duvarda bir açıklık ve akciğer atardamarında daralma vardır. Böylece, kanı genel dolaşıma pompalayan sol kalpteki dirençle kanı akciğerlere pompalayan sağ kalpteki direnç arasında biraz fark olur. Bu nedenle, sağ kalpteki direnç azlığından ötürü kanın bir kısmı akciğerlere gideceğine kalbin sol bölümüne geçer. Sağ ve sol karıncıkları ayıran duvardaki açıklık ve akciğer atardamarın-daki daralma sonucu kalbin sağ karıncığı normalden fazla ge­lişmiştir ve aort sağ tarafa doğru yer değiştirmiştir.
Belirtileri: Yeni doğan bebek fazla hareket ettiği takdir­de morarır. El parmaklarının uçları şişer ve yuvarlaklaşır. Ço­cuk büyüdükçe solunum güçlüğü belirir.
Tedavi: Ameliyat.

Bebeklerde Yarık damak

Üstçene uzantılarının ağız tavanını yapmak üzere birleşmemesi halinde yarık damak oluşur. Yarık, yumu­şak ya da sert damakta olabilir. Konuşmayı öğrenmekte güç­lük oluşacağı için ameliyatın bebek iki yaşına gelmeden önce yapılması gereklidir.

Doğuştan Kalça Çıkığı, Çocuklarda Bebeklerde Kalça Çıkığı

Kalça eklemindeki doğmalık tek yönlü ya da iki yönlü yapı bozuklukları ya da sonradan gelişen kalça çıkıkları 1000 çocuktan ancak ikisinde görülmektedir. Kalça çıkıkları kız çocuklarında erkek çocuklara oranla daha çok ve sık görülür. Kalça çıkığı erken tedavi edilmezse ilerde yürüme bozukluklarına yol açar.
Belirtisi: Kalça eklemlerinin elle muayenesinde gıcırtılı bir ses alınır. Bir çıkık kuşkusu varsa röntgen çekilmelidir. Diz­kapağından bükülen bacağın üst bölümü normal açıklıkta dur­maz. Bacak hareketsizken dışa dönük durur. En önemlisi ba­cakların eşit uzunlukta olmayışıdır.
Tedavi: Gelişigüzel alçı tedavisi yapılmamalıdır. Mutlaka bir ortopedi uzmanının tedavisi öngörülmelidir.

Çarpık boyun

Köprücük kemiğinin iç ucuna ve göğüs ke­miğinin üstüne yapışan göğüs kemiği kasının, doğumda zede­lenmesi sonucu oluşur.
Belirtisi: Bebekte başın hep aynı tarafa eğik tutulması ve boynun bir tarafında sert bir çıkıntının hissedilmesiyle anla­şılır.
Tedavi: Erken tedavi gereklidir, çünkü zamanla kas kötü­ler ve bağdokusu oluşur. Bu evrede bağdokunun çıkarılması için ameliyat gerekir.

Çocuklarda Diğer Gelişim Bozuklukları

Bebeklerde gelişim bozukluğu; Beyin, omurga, sindirim siste­mi, idrar yolları, üreme organları ile deriyi de kapsamına alan birçok gelişim bozuklukları vardır. Çok ender olarak görülen bu bozukluklar ebeler ve doktorlar tarafından hemen fark edi­lir. İç organlarda olabilecek bozukluklar ise çoğunlukla be­beklik döneminden sonra görülen hastalık belirtileriyle orta­ya çıkar.

Kafatası hematomu

Kafatasının dış kemik zarı altında olan kanamalar, yan kafa kemiğinin üst tarafında ve tek yanlı olarak oluşur. Görülen şişlikler tavuk yumurtası büyüklüğündedir ve dokunulduğunda içinde sıvı varmış gibi bir duygu ve­rir. Zaman zaman iki taraflı ya da üst-art kafada da oluşabilen hematomlar doğumdan sonraki altıncı hafta içinde kaybolur. Hematomun iyileşmesi çok ender olarak uzun sürer ve şiş üze­rindeki kemik zarında kireçlenme görülür. Kireçlenen bölge önceleri düz bir görünümdeyken sonraları kafatasının gelişi­mine uyarak yuvarlaklasın
Kanamalar çok ender olarak kemik zarının dış tarafında ve kafa derisinin altında olabilir. Daha geniş bir bölgeye yayılabilme eğilimi gösteren bu tür kanamalar birkaç gün içinde kaybolur.

Doğum felçleri, Doğum felci

Felç yapabilen periferik (çevresel) sinirle­rin yıkımı, yüz ya da kol sinir ağlarında görülür. Merkez sinir sistemine ilişkin, çeşitli nedenlerle oluşan zedelenmeler üzerin­de durulmalı ve bu nedenler küçümsenmemelidir. Bu tür zede­lenmeler, beyin dokusunda ya da zarında (meninksler) kana­malara neden olabileceği için son derece tehlikeli olabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.