yeni doğan bebeklerin beslanmeleri

Yeni doğan bebeklerin beslenme şekilleri

yeni doğan bebeklerin beslanmeleriYeni doğan bebek beslenmesi sorunu bakım sorunundan çok daha güçtür. Güçlüklerin iki nedeni olabilir. Birincisi, yutma ve emme yeteneklerinin tam gelişmemiş olma­sı; ikincisi, sindirim sistemlerinin güçsüzlüğüdür. Bu nedenle, erken doğan bebeğin emme, yutma ve sindirim yeteneklerin­den emin olmadıkça ağızdan beslenmesi sakıncalıdır.

Yenidoğan Bebeğe gıda olarak yalnızca şekerli su ve ana sütü verile­bilir. Besleme önce 5 ml.’lik sütle başlanır. Bu nedenle de erken doğan bebeklerin 24 saat içinde en az on iki kez beslenmesi gerekir. Bebek genellikle bir damlalık ya da burundan mi­deye yapılan sonda aracılığıyla beslenir. Çocuğun boğulmaması için sütün mutlaka damla damla verilmesi gerekir.

Bebek, vücut ağırlığının beşte biri kadar ağırlık kazanıncaya dek besin oranı giderek artırılır. Bu süre genellikle 12-14 gündür. Bebek 2500 gramı bulunca memeden beslenmeye baş­lanabilir. Uygulanacak diğer gıda rejimi bebeğin gelişimine gö­re düzenlenir. İyi bakılan prematüre bir bebek beşinci ayın içinde doğum kilosunun üç katına çıkabilir. Gelişim farklılığı kimi zaman üçüncü, kimi zaman beşinci ya da altıncı ay içinde tamamen kaybolur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.