çocuğa yemek yedirme

Çocuklara Yemek Yedirmenin Yolları

çocuğa yemek yedirmeİnsanlar öncelikle hayatta kalmak için beslenmek zorundadırlar. An­cak beslenmek sadece hayatta kalabilmek için karın doyurmaktan da­ha fazla anlam ifade eder. İnsanların beslenme alışkanlıkları yedikle­ri yiyeceklerin türüne ve yeme koşullarına göre, şükran, aidiyet, aile kültürü gibi başka psikolojik ve sosyolojik unsurları da ifade eder.

Beslenme alışkanlıklarımız öğrenilmiş davranışlardır. O nedenle de kültürden kültüre hatta aynı kültür için aileden aileye göre fark­lılaşmaktadır. Sözgelimi bir kültür için elle yemek ve daha sonra parmakları yalayarak temizlemek normal kabul edilirken bir başka kültür için aynı davranış kabul edilemez bir davranış olabilir.

Ne yediğimiz ve nasıl yediğimiz üzerinde etkili olan çok çeşitli faktörler vardır; ekonomi, kültürel normlar, dine bağlı kısıtlamalar bu faktörlerden bazılarıdır. Yeme davranışı üzerinde çevresel oldu­ğu kadar kişisel değişkenler de etkilidir. Çocukların yiyecek tercih­lerinde özellikle yiyeceğin tadı çok etkili bir faktördür. Sözgelimi çocukların daha çok aromalı sütleri tercih ettikleri bilgisinden yo­la çıkarak değişik aromalarda sütler üretilmeye başlanmıştır. Bu da çocukların tükettiği süt miktarını büyük ölçüde arttırmıştır.

Çocukların hem seçtikleri besinlerde hem de beslenme davra­nışlarında medyanın da çok önemli etkisi vardır. Çocuğu medya­nın olumsuz etkilerinden korumak için anne babanın bizzat ken­dilerinin çocuğa rol model olmaları gerekir. Yalnızca çocuğun değil biz yetişkinlerin yeme davranışları üzerinde de etkili olan pek çok faktör vardır. Anne babalar bu faktörlerin farkında olmalı, uygun bir bilinç geliştirmelidirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.