çocuklardaki yeme sorunu

Yeme Bozukluğu Nasıl Tedavi Edilmeli

çocuklardaki yeme sorunuÇocuklar davranışlarının büyük bölümünü taklit yoluyla öğrenir­ler. Bu nedenle de anne babalar ve öğretmenler çocukların önün­deki önemli örneklerdir. Çocuğun sağlıklı bir beslenme alışkanlığı kazanabilmesi ve sağlıklı yaşamın kurallarını öğrenebilmesi için aile içerisinde bunu bizzat yaşayarak öğrenmesi gerekir. Anne ba­ba ve öğretmenler, çocukları beslenme sorunları yaşamalarından koruyan, on­ların kendi bedenleriyle mutlu olmaları­nı sağlayan en etkili rol modellerdir.
Anne babalar, daha çocukları kü­çükken onların besinlerle sağlıklı ilişki kurmalarını sağlayabilirler. Bunu yapabilmek için anne babaların öncelikli olarak besinleri iyi ya da kö­tü şeklinde nitelendirmemeleri, besinleri ceza ya da ödül olarak ço cuklarına sunmamaları gerekir. Aksi halde çocuk besinlere haksız anlamlar yükler

Yeme bozukluğu tedavisi

Anne babaların, çocukların yetişkinlerden farklı bir beslenme düzeni olabileceğini kabul etmeleri gerekir. Sözgelimi çocuklar ye­tişkinlerden daha sık yerler ve belirli dönemlerde belirli yiyeceklerden uzaklaşabilirler. Bu durumu anne babaların doğal karşılaya­rak kaygılanmamaları gerekir.

Anne babaların çocuklarının önünde çok sıkı diyetlere girmek­ten ve bunun konusunu yapmaktan kaçınmaları gerekir. Çok sıkı diyet yapan anne babalar çocuklarının beslenirken kaygılanmala­rına neden olabilirler.

Yemek bozukluğu

Çocuklara doyduklarını söylediklerinde onlara daha fazla ye­meleri için ısrar edilmemesi gerekir. Çocuğu daha çok yemesi için zorlamak onu beslenmeden zamanla soğutur. Çocuğun kendi ken­disini beslemesine izin verilmelidir.

Çocuğun bir beslenme problemi yaşamaması için kendi bede­niyle barışık, özgüvenli bir şekilde büyümesi gerekir. Beden ölçü­lerini öne çıkarmak yerine bedenin fonksiyonlarının ve nasıl ya­rarlı olduğunun çocuğa öğretilmesi gerekir. Böylece çocuk bedeni­nin ölçülerinden çok işlevleri üzerinde durmayı, bedeni ile barışık olmayı öğrenir. Çocuklara farklı beden ölçülerindeki insanlar ör­nek gösterilerek farklı yapılardaki insanların toplum tarafından kabul edildiği anlatılmalıdır.

Beslenme problemlerinin temel nedeni duygulardır. Çocukların olumsuz duygularla mücadele edebilmeyi öğrenmeleri, yaşamla başa çıkabilmeyi öğrenmeleri için belirli yöntemler geliştirmeleri gerekir. Bunun için de özgüvenli olmaları şarttır. Çocukların ken­dilerine özgüven duyarak büyüyebilmeleri için dilek ve ihtiyaçları­nı dile getirmeye, uygun zamanlarda kararlar almaya teşvik edil­meleri gerekir. Çocuğun uygun durumlarda söylediği ‘hayırlar da dikkate alınmalıdır. Ayrıca çocuk kendisine kötü davranıldığını düşündüğü zamanlarda kendi hakkını korumayı da öğrenmelidir.

Televizyon çocuklar üzerinde çok etkili bir başka güçtür. Çocu­ğun televizyonda gördüğü her şeye karşı alıcı olmamayı, eleştirel bir tavır geliştirmeyi öğrenmesi sağlanmalıdır. Çocuğun sağlıklı bir beslenme alışkanlığı kazanabilmesi için onun beslenme davranış­larında etkili olana tüm faktörlerin anne baba tarafından kontrol edilmesi gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.