Çocuk Gelişimi

60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN BİLİŞSEL GELİŞİMİ:

• Eksik insan resmini kol ve bacak çizerek tamamlar
• 10-25 parçalı yap-bozu tamamlar
• Geometrik şekilleri birleştirerek yeni şekiller oluşturur
• 6-10 nesneyi herhangi bir özelliğine göre gruplandırır
• 1’den 10’a kadar olan nesne grupları ile rakamlar arasında ilişki kurar
• 1’den 10’a kadar olan nesneleri kullanarak toplama yapar
• 1’den 10’a kadar olan nesneleri kullanarak çıkartma yapar
• Yarım ve bütün olan nesneleri gösterir
• 1’den 20’ye kadar olan rakamları sıralar
• Eşleştirme, ilişki kurma, gruplandırma ve sıralamayı nasıl yaptığını açıklar
• Neden sonuç ilişkilerini kurar
• Kısa bir süre gösterilen bir resimdeki ayrıntıları hatırlar
• Bir olaydan sonra ne olabileceğini tahmin eder
• Nesneler arasındaki benzerlik ve farklılıkları söyler
• Bir dizi içerisindeki nesnelerin birbirlerine göre konumlarını söyler
• Miktar bildiren kıyaslama ifadeleri kullanır
• Haftanın günlerini sırasıyla söyler
• 20’ye kadar ritmik sayar
• Günün farklı zaman dilimlerinin isimlerini söyler
• Yaptığı işe dikkatini verir
• Problem durumunun çözümüne yönelik akıl yürütür
• Somut nesneleri kullanarak grafik oluşturur
• Nesne grafiğini okur
• Üç öğeden oluşan örüntüler oluşturur

60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN DİL GELİŞİMİ:

• Sesler arasındaki farklılıkları söyler
• Sesler arasındaki benzerlikleri söyler
• Verilen sese benzer sesler çıkarır
• Sesinin tonunu, hızını, şiddetini ayarlar
• Sıralı ve bileşik cümleler kurar
• Cümlelerinde özneye uygun fiil kullanır
• 6 ve daha fazla sözcükten oluşan cümleler kurabilir
• Geçmiş, şimdiki ve gelecek zamanı kullanır
• “Kim, ne, ne zaman, nerede, neden, nasıl?” gibi soruları yanıtlar
• Cümlelerinde “çünkü, daha sonra” gibi bağlaçlar kullanır
• İşaret ve kişi zamirlerini kullanır
• Konuşmalarında zaman zarflarını kullanır
• Çoğunlukla dilbilgisi kurallarını doğru kullanır
• Bazı sözcüklerin zıt, eş ve eşsesli anlamlarını söyler
• Sohbete katılır ve sohbeti sürdürür
• Akıcı konuşur
• Dinlediği bir öyküyü anlatır
• Resim, nesne, ya da olaylar arasında ilişki kurarak anlamlı öykü anlatır
• Konuşmalarında mizahı kullanır
• Çevresindeki yazılı materyalleri tanır
• Yazının bir anlam ifade ettiğini bilir
• Yetişkinlere duygu ve düşüncelerini anlatır
• Okumanın günlük yaşamdaki yeriyle ilgili konuşmalara katılır
• Yazının yönünü gösterir
• Kitaplarda anlam taşıyan ögenin yazı olduğunu söyler
• Kitaptaki resimlere bakarak okuyormuş gibi yapar

60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN MOTOR GELİŞİMİ:

• Engelin üzerinden koşarak atlar
• Ritmik olarak galop(tek ayak üzerinde yukarı zıplamak) hareketini yapar
• Ritmik olarak seker
• Tek ayak sıçrayarak 2-3 m. ilerler
• Topu tek elle omuz üstünden atar
• Topu tek elle yerden yuvarlar
• Belli bir mesafedeki hedefi vurur
• Topu yerde 5-6 kere sektirir
• İp atlar
• Vücudunun farklı bölümlerini kullanarak dengede durur
• Tek ayak üzerinde 9-10 saniye durur
• Yardımsız öne yuvarlanır (takla atar)
• Çeşitli hareketleri müzik ve ritim eşliğinde ardı ardına yapar
• Yumuşak malzemeleri kullanarak 2-3 parçalı kompozisyonlar oluşturur
• Model gösterildiğinde kâğıdı çapraz şekilde katlar
• Modele bakarak daire, üçgen, kare ve dikdörtgen çizer
• Yatay, dikey, eğri ve eğik çizgiler çizer ve bunlardan yeni bir şekil oluşturur
• Kalemi doğru tutar
• 1-5 arası rakamları kopya eder

60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN ÖZBAKIM BECERİLERİ:

• Dişlerini fırçalar
• Elini yüzünü yıkar, kurular
• Vücudunu yıkar
• Tuvalet gereksinimini kendi başına karşılar
• Günlük işlerde sorumluluk alır ve yerine getirir
• Giysilerini kendi kendine çıkarır, giyinir
• Giysilerinin düğme ve çıt çıtlarını çözer ilikler
• Ayakkabılarını bağlar
• Yemek araç gereçlerini yetişkin gibi kullanır
• Yemek tabaklarını ya da servis tepsisini taşır
• Temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanır
• Tehlike yaratacak durumları fark eder

60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİMİ:

• Evinin adresini söyler
• Ebeveynin telefon numarasını söyler
• Duygularını belli eder
• Başkalarının duygusal ifadelerini açıklar
• Kendini özgün yollarla ifade eder
• Kurallara uyar
• Gerekli durumlarda kuralları başkalarına açıklar
• Aldığı sorumluluğu yerine getirir
• Kendine güven duyar
• Yeni ve alışılmamış durumlara uyum sağlar
• Yeni tanıştığı bireylerle kolay iletişim kurar
• Amaçları doğrultusunda davranır
• Duygularını kontrol eder
• Gerektiği durumlarda liderliği üstlenir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.