Safra Yollarının Tıkanıklığına Bağlı Kaşıntı

Tüm sarılıklı hastaların % 20 – 25’inde kolestatik kaşıntı görülmektedir. Kronik hepatit-C enfeksiyonu olan hastaların da % 5 – 20’sinde, kronik hepatit-B enfeksiyonu olan hastaların…

Diğer haberler Safra Yollarının Tıkanıklığına Bağlı Kaşıntı