Safra Yollarının Tıkanıklığına Bağlı Kaşıntı

  • Tüm sarılıklı hastaların % 20 – 25’inde kolestatik kaşıntı görülmektedir.
  • Kronik hepatit-C enfeksiyonu olan hastaların da % 5 – 20’sinde, kronik hepatit-B enfeksiyonu olan hastaların da % 8’inde kaşıntı görülmektedir ve sarılıkta kaşıntı önemli bir bulgudur.
  • Safra yolu tıkanıklığı olan kişilerin % 70 – 100’ünde kaşıntı görülür.
  • Bunların dışında pek çok etken de kolestatik kaşıntıya sebep olmaktadır. (Gebelik son dönem kaşıntısı, alkolik siroz, kötü ya da iyi huylu karaciğer ve safra yolu tıkanıklıkları, ilaçların sebep olduğu tıkanıklıklar kaşıntı sebebi olarak gösterilebilir. )
  • Gebelerin % 0.4 – 3’ünde 6 ile 9. aylar arasında kaşıntı gözlenmekte ancak bu yaşamı tehdit etmemektedir.
  • Gebelerdeki bu kaşıntı doğum sonrası gerilemekte ancak takip eden gebeliklerde ya da doğum kontrol hapı ( oral kontraseptif ) kullanımıyla tekrarlayabilmektedir.
  • Safra asidinin kan ya da dokudaki düzeyleri ile kaşıntı arasında bağlantı kurulamamıştır. Bu sebeple neden tam olarak bilinememektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.