Karaciğer Dışında Safra Kanalı Tıkanıklıkları Ya da Gelişmemesi

Genellikle on bin doğumda bir görülür. En sık görülen tipi karaciğerin  dışında yer alan safra kanalınını bütünüyle gelişmemiş olmasıdır.Bunun nedeni tam olarak bilinmemektedir. Ancak, bebeğin anne karnında geçirdiği…

Diğer haberler Karaciğer Dışında Safra Kanalı Tıkanıklıkları Ya da Gelişmemesi