Sindirim Organları

Sindirim Organları

Organ Nedir?
Canlı bir vücuttaki dokuların bir araya gelerek anatomik ve işlevsel bir bütün oluşturduğu, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş vücut bölümüne organ denir.

Fizyolojik olarak aynı işlevi gören yapısal organ birlikleri ise “vücut sistemleri” olarak adlandırılır. Bu sistemlerden biri de sindirim sistemi’dir.
Vücudumuzun yaşamını sürdürebilmesi için karbonhidrat, yağ, protein, vitamin, su ve mineraller gibi temel besin maddelerine ihtiyaç vardır. Bu maddeleri de vücut dışardan aldığı çeşitli besinler yoluyla elde eder. Fakat, besinlerle gelen bu maddeler, vücudun kullanabilmesi için fazla büyüktür. İşte, vücuda alınan bu besin maddelerinin ve içeriklerinin kana ve hücrelere geçebilecek kadar küçük parçalara ayrılması işlemine sindirim denir. Bu olayı gerçekleştiren sisteme de sindirim sistemi adı verilir.
Sindirim sistemine giren besinler fiziksel ve kimyasal parçalama işlemine tabi tutulurlar. Sindirimin başladığı organ olan ağız besinlerin fiziksel olarak parçalandığı ilk yerdir ve sindirim sisteminin sağlıklı çalışabilmesi için besinlerin yeterince çiğnenmesi önemlidir. Ağızda dişlerle iyice çiğnenerek parçalara ayrılan besinler yutak ve yemek borusu yoluyla mideye gönderilir ve burada mide asidi yardımıyla parçalanır. Mide asidi çok güçlü bir asittir ve besinleri kısa sürede param parça eder. Mide iyice parçalanan besinler bağırsaklardan geçerken içindeki besin maddeleri süzülerek alınır, kalan kısım ise dışkı ile dışarı atılır.

Sindirim Organları:
Temel sindirim sistemi organları, sırasıyla, ağız, yutak, yemek borusu, mide, on iki parmak bağırsağı, ince bağırsak ve kalın bağırsak olarak sayılabilir. Sindirim sistemine yardımcı organlar ise karaciğer ve pankreastır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.