Presbiyopi Nedir Ve Tedavisi

40-45 yaşın üzerinde gö­rülen yakını görme bozuk­luğudur. “Okuma gözlüğü ihtiyacı” da denilebilir. İnsanoğlu genetik olarak belirli biryaştan sonra yakınauyum yapamayacak şekilde yara­tılmıştır. Bu kurala herkes; siz de, ben de tabiyiz.

Ne zaman başlar?
Genellikle 40-45 yaş civarında hissedilmeye başlanır. Başlama yaşı

genetik, ırk ve çevreden etkilenebilir.Ailenizde erken ya da geç yakıngözlüğü kullanma özelliği varsa bu sizi de etkiler. Çevre dediğimde ise güneşi (ultraviyole ışınları nedeniyle) kastediyorum. Güneşli güneyülkelerinde yakın gözlük ihtiyacı daha erken, güneşi az kuzeyülkelerinde daha geç başlar.

Presbiyopiye okumanın etkisi var mıdır?
Bol okumanın ya da okumamanın herhangi bir etkisi olmaz. Çaresi olmayan, yaşa bağlı değişikliklerden birisidir.

Presbiyopiyi engellemenin ya da geciktirmenin yolu var mıdır?
Gözlüğü geç takmaya başlamak, sonuçta numarada bir fark sağlamaz. Sadece okuma keyfini zorlaştırır, baş ağrısı, yorgunluk hissi yaratır. Yakına bakılarak ya­pılan kişisel hijyen işlemleri (dişler temizlenmiş mi, kaşlar uzamış mı, tırnaklar te­miz mi, uzamış mı?) başarılamaz. Yaşam kalitesi düşer, özet olarak!

Mesleki yakın gözlüğü nedir?
Bilgisayar kullananlar, müzisyenler, kağıt oyunları oynayanlar bu işlemleri, kitap okuma mesafesinden daha uzak bir mesafeden yaparlar. Bu kişilere bu işlemleri yaparken kullanmaları için daha düşük numaralı yakın gözlü­ğüverilir, buna mesleki yakın gözlüğü denir.

Presbiyopi diğer kırma kusurlarından nasıl etkilenir?
Miyoplarda daha düşük, hipermetroplarda daha yüksek numara ihtiyacı olur, as­tigmatlarda ise astigmat aynen eklenir.

Bilgisayar gözlüğü nedir?
Bilgisayar ekranı, normalde bir kitabı okuduğumuz mesafeden daha uzakta du­rur. Dolayısıyla da yakın gözlüğü kullananlara daha düşük numaralı yakıngözlü­ğü gerekir.

Bilgisayar öncesi dönemde, mesleki amaçla düşük numaralı yakın gözlüğü kulla­nımı sadece belirli meslek grupları için gerekliyken, günümüzde hemen herkesin bilgisayar kullanması gerektiği için yaygın bir gereksinme olmaya başlamıştır.
Bu durumda bir kişinin hem yakın hem uzak, hem de bilgisayara ayarlı gözlük numaraları kullanması gerekir ki, bu üç farklı gözlük anlamına gelir. Haliyle kul­lanımı zordur. Hele bir yakına, bir uzağa, bir bilgisayara bakması gerekenlerde üç numaranın bir gözlük camına yerleştirilmesi pratik birçözüm olmaktadır. Bu tip camların adı “mültifokal-varifokal” (çok odaklı)veya “progresif (geçişli) cam”dır. (Bkz. Doğru Gözlük ve Camı Seçimi)

Presbiyoplarda lazer ameliyatı yararlı veya gerekli midir?
Sanırım tahmin ettiniz, yanıtım: Hayır!

Gözlük İhtiyacı Olanlarda Hangi Yakınmalar Olur?
Baş ağrısı
Bulanık görme
Göz kısma
Göz ve çevresinde ağrı
Kızarıklık
Sık enfeksiyon
Sık arpacık
Satırların kayması
Sulanma
Yakından bakma
Ense ve omuz ağrısı
Okurken mide bulantısı
Okurken uykunun gelmesi
Okuma isteksizliği

Net görmek, beynin görme mer­kezinin gelişimi için esas besindir. Bu nedenle küçük çocuklarda hekim gerekli gördüğünde gözlük kullanılması beyingelişimi için şarttır. Daha büyüklerde ve erişkinlerde hem dünyayı net görmek hem de devamlı uyum yapmaya çalışmanın doğuracağı sorun­lardan sakınmak için gözlük takmak gerekir. Gözlük takmak ne numarayı azaltır ne de artırır.

Gözlük takanların yılda bir kez muayene olmaları idealdir.
Tüm yaşamı boyunca tamamen sağlıklı olan bir kişinin tek muaye­ne olması gereken alan gözdür: Yakın gözlüğü için !

One Reply to “Presbiyopi Nedir Ve Tedavisi”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.