omurilik pili

Omuriliğe Takılan Piller

omurilik piliOmurilik kafa tabanından kuyruk sokumuna kadar uzanır. Omurga içerisinde parmak kalınlığında bir kanaldan geçer. Baştan aşağıya sağ ve sol olmak üzere her iki vücut yarısının sinirlerinin verir. Vücudun elek­trik sistemi olarak kabul edilebilir. Vücuttan gelen uyaranlar sinirler aracılığı ile önce omuriliğe oradan beyne iletilir. Bu anlamda omurilik bir ara istasyon­dur. Ancak basit bir ara istasyon değildir. Omurilik çevreden gelen bilgilerin ayıklandığı, ağrı bilgisinin durdurulmaya çalışıldığı bir engeldir aynı zamanda. Omurilik ağrılı uyaranın beyne ulaşmasını engellemek için elinden geleni yapar. Kapı kontrol sistemi dediğimiz bu sistem ile kapıyı ağrılara karşı kapalı tutmaya çalışır. Ancak ağrılı uyaranın şiddeti çok fazla ise kapı açılır ve ağrı bilgisi beyne ulaşır. Bu teori omurilik pilleri ve omuriliğe yer­leştirilen morfin pompalarının temelini oluşturur. Omurilik bölgesine yerleştirilen pillerin amacı sürekli uyaran göndererek omurilik ve beynin ağrıyı algılamasını engellemektir. Omurilik bir harita çizer. Dermatom adı verilen bu haritaya göre vücudun hangi bölgesine hangi sinir kökünün ulaştığı bellidir. Bu bölgeye önce geçici olarak ve sicim kalığında bir elektrot yerleştirilir. Ağrının geçip geçmediği bir ay süre ile o bölgeye transistorlu radyoya benzer bir araçla uyaran göndererek araştırılır. Bu birinci aşamada hastanın ağrılarının %50’den fazlasının kaybol­ması gerekir. Eğer işe yararsa o zaman küçük bir cerrahi girişimle aynı kalp piline benzer bir aygıt bu elektroda birleştirilir ve cilt altına yerleştirilir. Omurilik pilleri yaklaşım beş yıl süreye sahiptir. Beş yıl sonunda sadece pil kısmı değiştirilir.

Omurilik pilleri ancak diğer tedavi yöntemlerinden yarar görmeyen hastalara yerleştirilir. Genellikle uygulanan

hasta grupları:

1. Daha önce bir kaç kez bel fıtığından ameliyat olmuş ve o bölgede yapışıklık meydana gelen hastalar
2. Omurilik yaralanması sonucu felç gelişen buna rağmen ağrı devam eden hastalar
3. Damarlardan kaynaklanan ağrılar
4. Kol ve bacağı kesilen hastalarda gelişen hayalet ağrıları
5. Sinir tahribatına bağlı ve nöropati adını verdiğimiz ağrılar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.