ağrıların yerleri

Ağrıların Anlamları ve Ne Tür Zahmet Verdikleri

ağrıların yerleriAğrı
Vücudun her hangi bir bölgesinden kaynaklanan, saptanabilen veya saptanamayan bir doku
harabiyetine bağlı olan, insanın geçmişteki tüm deneyimlerini kapsayan hoş olmayan bir
duygudur.

Ağrı her zaman kişiye özeldir. Eğer hastalar bir duyguyu ağrı olarak tanımlıyorsa o zaman
ağrı olarak kabul edilmesi gerekir.

Ağrı Eşiği Nedir
Kişinin tanımlayabileceği en hafif ağrıdır. Ağrı eşiği her insanda birbirinden farklıdır. Bu nedenle insanlarlar ağrıya karşı farklı yanıt verirler.

Ağrı tolerans düzeyi
Kişinin dayanabileceği en şiddetli ağrı düzeyidir. Ağrı eşiği gibi bu da kişiden kişiye farklılık gösterir.

Ağrı Reseptörü-Nosiseptör
Vücutta bulunan ve ağrıyı algılayan algılayıcı organcıklar.

Allodini
Normalde ağrılı olmayan bir uyaranın ağrı oluşturmasıdır. Örneğin, zona çıkmış bir bölgeye dokunduğunuz zaman ağrıl ortaya çıkabilir.

Analjezi
Normalde ağrılı olan bir uyaranın ağrı meydana getirememesidir.

Anesteziya doloroza
Bir bölgede sinir lifleri kesilmiş ve keçeleşmiş olmasına rağmen ağrının ortaya çıkmasıdır.

Denervasyon Nedir
Sinirin kesilmesi.

Epidural bölge
Omuriliği çevreleyen silindir biçiminde kılıfa verilen isim.

Faset eklem
Omurların birbiri üzerine oturması ile meydana gelen eklemler.

Merkez sinir sistemi
Beyin, beyin sapı ve omurilikten meydana gelen sinir sistemi

Merkezi ağrı
Merkez sinir sistemi yani beyinde meydana gelen bir harabiyet sonrası ortaya çıkan ağrıdır.

Hiperaljezi Nedir
Normalde ağrılı uyarana karşı kişinin verdiği yanıtın artmasıdır.

Kateter
İçinden sıvı ilaç geçebilen, misine inceliğinde tüpler.

Nevralji
Bir veya birden fazla sinir dağılım bölgesinde duyulan elektrik çarpmasına benzer çok şiddetli bir ağrıdır.

Nörit Nedir
Bir sinirde meydana gelen iltihaptır.

Nöropati
Bir sinir bölgesinde meydana gelen fonksiyon bozukluğudur.

Opioid-opiat
Tıpta morfin ve benzeri ilaçların genel adı.

Periferik sinir sistemi
Sinirlerin omurilikten çıktıktan sonra çeşidi bölgelere giden sinir ağlarına verilen isim.

Radyofrekans termokoagulasyon
Sinirlere radyodalgalarma benzer akım göndererek sinirin yakılması.

Sempatik sinir sistemi
işeme, dışkılama, terleme, ürperme,damarların açılıp büzüşmesi gibi olayları idare eden sinir sistemi.

Semptom
Tek bir tıp bulgusuna verilen isimdir.

Sendrom
Bir çok tıp bulgusunun bir araya gelip hastalık olmuşturmasıdır.

Sinir bloku
Sinirlerin geçici ya da kalıcı olarak iletiminin kesilmesi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.