Hangi Çocuğa Astım Denilmeli

1. Hışıltı (vizing) varlığıyküde aşağıdakilerden birinin olması
. Tekrarlayan öksürük, özellikle geceleri
. Tekrarlayan hışıltı(vizing) olması
. Tekrarlayan nefes darlığı
. Tekrarlayan göğüste sıkışma hissi
3. Semptomların gece ya da sabahları artması
4. Semptomların mevsimsel karakter göstermesi
5. Hastada atopik dermatit ve/veya allerjik rinit veya ebeveynlerinde astım ya da
atopik hastalık öyküsü.
6. Semptomların aşağıdaki faktörlerin varlığında ortaya çıkması ya da kötüleşmesi
a. Hayvan tüyleri
b. Aerosoller
c. Sıcaklık değişikliklerinde
d. Ev tozları
e. Bazı ilaçlar (Aspirin, beta blokerler)
f. Polenler
g. Solunum yolu viral hastalıkları
h. Sigara dumanı
i. Ağır duygulanım bozuklukları
7. Semptomların anti-astım tedaviye yanıt vermesi
8. Soğuk algınlığının akciğerlere inmesi ya da 10 günden uzun sürmesi
Yukarıda sayılan özelliklerden biri ya da birden çok özellile sahip olanlarda astım konusunda
şüphelenilmelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.