Bebeklerdeki İşitme Kaybı

Bebeklerdeki işitme kaybının nedenleri nelerdir Çocukların gelişiminde işitme çok önemli bir yere sahiptir. İşitme ile çocuk, sesleri tanımayı, sesleri taklit etmeyi öğrenir ve böylece dil gelişimini sağlar. İşitme, ayrıca çocuğun tehlike uyarılarını alabilmesini, iletişim kurmasını, sosyal becerilerini geliştirmesini ve kendilerini yönlendirmelerini sağlar.İşitme sadece beş duyu organından bir tanesi olarak düşünülmemeli, çocukların kişilik ve davranışlarının gelişiminde çok önemli bir role sahip olduğu unutulmamalıdır.

Her yaşta olduğu gibi bebeklerde de işitme kaybı iletim tipi yani dış ve/veya orta kulak ile ilgili ve duyusal-sinirsel (sensorinöral) tip yani iç kulak ve/veya işitme sinir ile ilgili olarak ikiye ayrılır. İletim tipi kayıpların nedeni, kulak kanalının kulak kiri ile tıkanması, orta kulak boşluğunda sıvı birikmesi (bakınız: Kulakta Sıvı), enfeksiyona bağlı kulak zarında delinmeler ve nadiren kırıklara bağlı orta kulak kemikçik zincir devamlılığının bozulmasıdır. İletim tipi kayıplar ilaç tedavisi ya da cerrahi tedavi ile geri dönebilen kayıplardır.

Duyusal-sinirsel tipte kayıpların en önde gelen nedeni, iç kulaktaki işlevsel bozukluklar ya da doğmalık anomalilerdir. İlaç toksisitesi, geçirilen hastalıklara bağlı iç kulak tipi işitme kayıpları, kırıklara bağlı iç kulak hasarı daha sonra gelir. Duyusal-sinirsel işitme kayıpları kalıcıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.