Florid Uygulamaları

Florid uygulamasının, yumuşamış minenin ve başlangıç çürük lezyonlarının iyileştirilmesinde en önemli faktör olduğu düşünülmektedir. Yine çürük önlenmesinde flor uygulamalarının çok önemli bir yeri olduğu bilinmektedir.
Floridler, sistemik ve yerel olmak üzere iki ayrı kategoride incelenir.

Sistemik Floridler
Suların floridlenmesi: İçme sularına belli konsantrasyonlarda florid katılmasıyla bireyler için gerekli floridin sistemik yolla alınması sağlanmaktadır.
Florid İlaveleri:
1) Tablet veya damla şeklinde (bazı damlaların bebekler için florid-vitamin kombinasyonları da mevcuttur),
2) Çiğneme tabletleri şeklinde,
3) Yavaşça emilen veya ağızda yavaş yavaş çözünen pastil şeklinde çeşitleri bulunmaktadır.
Bu yolla alınan flor dişin oluşumu sırasında minenin iç yapısına etki eder.

Yerel Floridler
Yerel florid uygulamalarında ise dişlere direkt olarak uygulanan flor jelleri ve flor lakları kullanılır. Yine diş macunlarının içerisinde de belirli miktarlarda florid bulunur. Yerel floridler, plak-diş veya tükürük-diş arasında meydana gelen reaksiyonlara etki ederek dişin mineral yapısını güçlendirirler. Bu nedenle diş hassasiyetlerinin giderilmesinde de oldukça etkindir.

Flor jellerinin etkinliği 3-6 ay içerisinde ortadan kalkar. Bu nedenle en geç 6 ayda bir uygulanması önerilir. En sık olarak çocuklara uygulansa da, gelişmiş ülkelerde artık yetişkin bireyler de de koruyucu amaçlı florid uygulamaları yapılmaktadır. Bu sayede çürük oluşumunun büyük ölçüde önüne geçilebilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.