çocuklarada mide kurdu

Çocuklarda bağırsak ve deri hastalıkları

çocuklarada mide kurduBağırsak Paraziti, tüm çocuklarda görülebilir. Bunu bir onur sorunu yapmak ve solucanın evin pisliğinden kaynaklandığını düşünmek yanlıştır.

İplik solucanı

En çok rastlanan türdür. Küçük, beyaz iplikler bi­çimindedir ve gerek dışkıda, gerek anüs çevresinde görülebilir. Çok rahatsızlık verirler. Başlıca belirtisi, özellikle geceleri artan kaşıntıdır.

Tedavi: Uygun ilaçtan bir iki kez alınması, hasta­lığın giderilmesi için yeterlidir. Ancak ilaç, hastalığın yinelenmesini önlemek amacıyla ailenin tüm bi­reylerine verilmelidir.

Cilt ve Deri hastalıkları, Zührevi Hastalıklar

İmpetigo

Buna derinin stafilekok aureus adlı bir bakteri ta­rafından enfeksiyonu neden olur. Çocuklukta sık kar­şılaşılır ve genellikle yüzle kalçaları etkiler. Sarımsı renkli bir sıvıyla dolu, küçük sivilceler biçimindedir. Zamanla patlar ve kabuk bağlarlar. Kaşınma, sivilce­nin bedenin diğer bölümlerine de atlamasına neden olacağı için, zararlıdır. Kişiden kişiye de kolaylıkla ge­çebilir ve bu yüzden okullar, hastalık geçene dek ço­cukları almak istemezler.

İmpetigo Tedavisi, Deri Hastalıkları Tedavisi

Ya sivilcelerin üzerine kremle sürerek ya da ağızdan alınarak antibiyotik tedavisi uygulanmalıdır. Hastalığın aile içinde yayılmasını önlemek ama­cıyla çocuğun, yalnız kendi havlusunu kullanmasına özen gösterilmelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.