anestezi ve boğaz ağrısı

Anestezi ve Boğaz Ağrısı

anestezi ve boğaz ağrısıGenel anestezi sonrası hafif rahatsızlık veren bir ağrı­dan ciddi ve devamlı bir ağrıya kadar geniş bir yelpazede boğaz ağrısı olabilir. Hastalar ağız ve boğaz kuruluğu yaşa­yabileceği gibi konuşurken veya yutkunurken de ağrı hisse­debilirler. Bu bulgular bazen birkaç saatte bazen birkaç günde geçer. Ancak anestezi malzemeleri ile ilgili yeni gelişmeler sonucunda boğaz ağrısı sıklığı giderek azalmaktadır. Hangi nedenle olursa olsun her genel anestezi uygulamasında anestezi uzmanı hastanın nefes alıp vermesini güvenli bir şekilde sağlamak zorundadır. Aynı zamanda tükürüğün ve mide içeriğinin anestezi esnasında boğazınızda birikip, daha sonra soluk borusuna ve oradan da akciğerlere kaçmasını da önlemek zorundadır. Anestezi uzmanı hastaların tıbbi durumunu ve olacağı ameliyatı da göz önünde bulundurarak bu gereklilikleri yerine getirmek için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanır:
Entübasyon tüpü: bu soluk borunuza yerleştirilen ucunda şişirildiğinde gaz kaçağını ve yukarıda bah­sedilen sıvı geçişlerini engelleyen yumuşak balon­cuk olan bir tüptür.

Laringeal maske: Bu farklı şekli sayesinde boğazın kubbesine soluk borusunun üzerine oturan bir tüp­tür. Bunun da yumuşak, şişirilebilen bir baloncuğu vardır.

Yüz maskesi: Bu yüzünüze sıkıca yerleştirilen bir maskedir. Bazen bu maske kullanılırken ağız içeri­sine ve dilin üzerine içinde ayrı bir geçidi olabilen bir tüp yerleştirilir.

Anestezi esnasında midenizi boşaltmak veya tükürükle­rinizi temizlemek amacıyla burnunuzdan veya ağzınızdan başka tüplerin ilerletilmesi gerekebilir. Tüm bu tüpler ve maskeler anestezi etkisi ile uyuduktan sonra yerleştirildiğin­den hastalar tüm bu olanlardan haberdar olmaz. Ancak bun­ların herhangi biri boğaz ağrısına sebep olabilir:

Yerleştirilme esnasında tüm bu malzemelerin bo­ğazda rahatsızlığa veya hasara yol açması mümkün­dür. Anestezi uzmanı zararı engellemek için elinden geleni yapar, ancak özellikle de tüpün yerleştirilme­sinin anatomik yapı nedeni ile zor olduğu durum­larda yine de hasar oluşabilir.

Hem entübasyon tüpünün hem de laringeal maske­nin ucunda anestezi süresi boyunca şişik duran bir baloncuk vardır. Bu boğazın veya soluk borusunun baz.ı bölümlerine bası yaparak rahatsızlığa sebep olabilir.

Anestetik gazlar ve bazı ilaçlar boğazı kurutabilir. Bu da anestezi sonrası boğaz ağrısına sebep olabilir.

Entübasyon sonrası boğaz ağrısı gelişme riski yaklaşık 5-7 hastada Tdir. Laringeal maske anestezisinde risk 25 hastada l’e düşer. Burundan ya da ağızdan başka tüplerin de gönderilmesi gerektiği durumlarda risk artar. Genç kadın­larda genel anestezi sonrası boğaz ağrısı riski diğer hastalara göre daha yüksektir. Çoğu zaman belirtiler herhangi bir te­davi uygulanmaksızın geçer. Çok ağrılı durumlarda ağrı ke­siciler ve enflamasyon ve acıyı dindirmek amacıyla ağız gar­garaları kullanılabilir. Ameliyattan 2 gün sonra boğaz ağrısı hala devam ediyor ise veya seste kalınlaşma varsa ileri tetkik için doktora veya anestezi uzmanına baş vurmak gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.