anestezi ve titreme sorunu

Anestezi ve Titreme Sorunu

anestezi ve titreme sorunuAmeliyat sonunda hastalar uyanma odasına alınırlar. Uyanma odası ekibi tüm bu süreçte hastaların yanında olur ve kan basıncını, nabzı ve kan oksijen seviyesini takip eder. Bazı hastalar bu dönemde titrerler. Anestezi sonrası titreme çok rahatsızlık verici olsa da genellikle tehlikeli değildir ve 20-30 dakika sonra geçer. Titreme vücudunuzun değişik bölgelerini etkileyebilen istemsiz hareketlerden oluşan bir durumdur. Genel anestezi sonrası olabildiği gibi rejyonel anestezi (epidural veya spinal) sonrası da gelişebilir Ameli­yat sonrası titreme çoğunlukla ameliyat esnasında santral vücut ısısının düşüşüne bağlıdır. Buna termoregülatuar tit­reme denir. Anestezi esnasında uykunun devamlılığını sağlayan ilaçların çoğu vücutta doğal ısı dengesini bozarak bu düşüşe katkıda bulunur. Ayrıca vücudun bazı kısımları ame­liyat esnasında soğuk alanlarla temas edebilir. Bu da ısı kay­bına katkıda bulunur. Titreme bazen de santral vücut ısısında düşüş olmadan da gelişebilir. Buna da non-termoregülatuar titreme denir. Anestetik ilaçlar ve gazlara bağlı olabildiği gibi (antikolinerjik sendrom) ameliyat sonrası ağrıya da bağlı olabilir.

Engellemek amacıyla mümkün olduğu kadar sıcak tut­mak için tüm önlemler alınmalıdır. Isıtıcı battaniyeler kul­lanmak, verilen damar içi sıvıları (serum) ve kanı ısıtarak vermek gibi. Vücut ısısını korumaya yönelik alınan tüm ön­lemlere rağmen genel anestezi sonrası titreme yaklaşık 4 hastadan l’inde gelişir. Titremenin rejyonel anestezi sonrası ortaya çıkma riski genel anesteziye oranla daha yüksektir ve biraz daha uzun sürer. Genç erişkinler diğer yaş grubundaki hastalara göre daha yüksek risk altındadır.

Her ne kadar titremenin kendi kendine geçmesini bek­lemek tercih edilse de titremeyi geçirmek için kullanılabile­cek ilaçlar da vardır. Ancak hiçbir ilaç %100 etkili değildir ve hepsinin de yan etkileri vardır. En etkili ilaçlar dolantin, tramadol ve magnezyum sülfattır. Eğer ameliyat sonrası ağrı varsa, ağrınızın tedavisi de titremeyi azaltacaktır.

Genellikle titreme kendi kendine durur. Tehlikeli bir durum değildir. Yine de vücudun oksijen ihtiyacını arttırdı­ğından hastalara bir maske aracılığıyla oksijen verilmesi ge­rekebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.