anestezi ve anestezi muayenesi

Anestezi ve Anestezi Muayenesi

anestezi ve anestezi muayenesiAnestezi uzmanı muayene sırasında hastaya geçmişi ile ilgili bir çok sorular sorar. Bu sorulardan bazıları hastanın geçmiş yıllarda anestezi alıp almadığı, almış ise herhangi bir sorun yaşayıp yaşamadığı, ailesinde anestezi alıp sorun ya­şayan olup olmadığı, dinlenmeden kaç kal merdiven çıkabil­diği, gece tek yastıkta yatıp yalamadığı, öksürük, bronşit, astım şikayetlerinin bulunup bulunmadığı, şeker, kalp ağrısı, kalp sıkışması, baş dönmesi şikayetlerinin olup olmadığı, sigara alkol veya uyuşturucu kullanıp kullanmadığı, herhangi bir sağlık sorunu nedeniyle bir ilaç kullanıp kullanmadığı şeklinde genel sağlık sorunlarını saptamaya yönelik sorular­dır. Hastaların bu sorulara hiçbir şeyi saklamadan, doğru ve detaylı bilgi vermeleri gereklidir. Bazı hastalar “benim bir şeyim yok” diyerek bu sorgulamayı geçiştirmek isterler veya ‘”tetkiklerim yapıldı hepsi burada, oradan bakın, öğrenin”‘ şeklinde bir davranış biçimi gösterirler. Bu davranış biçimi doğru değildir ve hekimin yanılmasına neden olabilir. Örne­ğin hasta katarak ameliyatı olacaksa yapılan ön muayene ve incelemeler hep katarak esaslı incelemelerdir. Oysa hastanı;; anestezi açısından da genel sağlık durumunun incelenmesi gereklidir. İnceleme sorgulama ile başlar, muayene ile de­vam eder.

Anestezi uzmanı muayenesi sırasında başlıca üç bölgeye odaklanır. Bunlar hava yolları, solunum sistemi ve dolaşım sistemidir. Solunum sistemi vücudun ağız ve burunla başlayan ve soluk borusu ile sona eren bölümüdür. Anestezi uzmanı bu bölgeyi alt ve üst çenenin boyutları, gırtlak ile olan ilişkileri açılarından, ağzı kolay ve tamamen açılıp açılamadığı, ağız açıldığında küçük dilin görünüp gö-rünemediği, baş hareketlerinin kısıtlı olup olmadıkları, dişle­rin sayıları, yerleşim şekilleri, sağlam veya çürük olup ola­madıkları yönlerinden inceler. Boyunda şişlik olup olmadı­ğına bakar, tansiyonunu ölçer, nabzı sayar solunum seslerini dinler. Boy ve kilo öğrenir. Bu muayene ve incelemelerin amacı anestezi altında solunumun kolay veya zor olup, ola­mayacağını, kullanılacak ilave ilaç gerekip gerekmeyeceğini ve kullanılacak ilaçlarını dozlarını belirlemeye çalışmaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.