bebeklerin sütten kesilmeleri

Bebek sütten ne zaman kesilmeli

bebeklerin sütten kesilmeleriBebek için katı gıdalara geçiş çok önemli bir duygusal gelişim basamağı­dır. Bu önemli geçiş sadece bebek için değil, anne için de söz konusudur. Hat­ta bazı durumlarda annenin bu süreçte bebekten daha çok zorlandığı görül­mektedir.

Bebeği Sütten Kesme

Bebek dördüncü ve beşinci aylarda katı gıdalar ile tanıştırılır. Bebeğin birdenbire katı gıda ile beslenmeyi kabul etmesi beklen memelidir. Başlangıçta bebeğe yeni tatlar sunarak yeni beslenme alışkanlığını benimsemesi için zaman tanınmalıdır. Bebeğin bir süre daha en önemli besin kaynağı süt olacaktır.

Yapılan araştırmalar bebeklerini katı gıda ile tanıştırmakta ge­ciken anne babaların bebeklerinin ileride yemek seçtiklerini orta­ya koymaktadır. Bristol Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada bebeklere altıncı ve dokuzuncu ay arasında verilen besin çeşidinin fazla olması onların ileride yemek seçmelerini engelleyeceğini çar­pıcı bir şekilde ortaya koyar. Altıncı ve dokuzuncu aylar arasında anne babaların bebeklerini değişik lezzetlere alıştırmaları, ileride yemek seçmelerini engellemeleri için önemli bir fırsattır.

Bebeği memeden kesme, bebek için sadece katı gıdalara geçiş­ten daha fazla anlam ifade eder. Bebek, annenin göğsüne sadece acıktığı zamanlarda değil güven ihtiyacı ile de yönelir. Memeden kesilen bebek, bir anlamda yönelebileceği güven objesini de yitirir. Artık daha da bir bağımsızlaşarak kendi kendisine yetmek duru­mundadır. Bu dönemi bir travma yerine bir kazanca dönüştürmek için ebeveynlerin dikkat etmeleri gereken bazı noktalar vardır.

Anne babaların genellikle bebeklerini üzmeden büyütmek gibi bir amaçları vardır. Ancak bazı durumlarda bebeğin olumsuzluk­lar hissetmesi kaçınılmazdır. Hatta buna izin vermek gerekir ki bebeğiniz zor durumlar için de savunma mekanizmaları geliştirerek, duygusal olarak güçlenebilsin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.