çocuklarda zeka geriliği

Zeka Geriliği Ve Tedavi Yöntemleri

çocuklarda zeka geriliğiBu bozukluk 18 yaşın altında başlayan; bilişsel, motor, dil ve sosyal alanları içeren genel zihinsel işlevselliğin belirgin olarak ortalamanın altında olması ve eşlik eden uyum bozukluğu ile belirlenmektedir.

Genel zihinsel işlevsellik bireysel olarak uy­gulanan bir ya da daha çok standart zekâ testinin (örn. Çocuk­lar için VVechsIer Zekâ Skalası- gözden geçirilmiş şekli WISC-R; 6-16 yaşlar arası, Stanfort- Binet; 2-18 yaşlar arası geçerli­dir, Kaufman Çocuklar için Ölçüm Bataryası) değerlendirilme­si sonucunda elde edilen zeka bölümü (IQ) ile tanımlanır.

Zi­hinsel işlevselliğin belirgin derecede ortalamanın altında ol­ması (IQ’nun 70 ve altında olması ya da ortalamanın 2 stan­dart sapma altında olması) anlamına gelir.

Amerikan Zekâ Ye­tersizliği Birliği (American Association on Mental Deficiency, AAMD)’nin tanımlamasına göre de zekâ geriliği, gelişim döne­minde oluşan, uyumlu davranışların eksikliğini içeren normalin altındaki zekâ işlevidir. Bu tanım zeka geriliğinde, şimdiki uyum sorununu ve işlevsellikteki sınırlılığı şart koşar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.