Yakıcı Madde Zehirlenmesi – Asit vb Zehirlenmeleri

Yakıcı maddeler genellikle gözden uzak kalan küçük çocuklar tarafından, merakla ka rıştırıldıkları şişe, tüp ve kaplardan içilir. Üze rinde “Tehlikelidir”, “Asit” ve “Yakıcıdır” yazılı etiket bulunan bu tür maddeler, çocuk ların erişebilecekleri yerlerde bırakılmamalı dır. Ayrıca bu maddeler asla besin konan şi şe ve kaplarda saklanmamalıdır. Aksi halde yetişkinler dahi bir kaza kurbanı olabilirler.

Yakıcı maddelerin etkisi

Yakıcı maddele rin yutulması, üst sindirim yollarında ıstırap verici yaralanmalara ve felaketle bitecek du rumlara yol açabilir. Dudaklar, ağız, boğaz, yemek borusu ve mide yanabilir, yemek borusu ve midede delinmeler görülebilir. Baş langıçtaki yanıklar tedavi edilse bile, çok çe şitli cerrahi müdahaleler gerekebilir. Boğaz da, solunum yollarının girişi de (larenks ve soluk borusu ağzı) aynı şekilde yanabilir. Bu sırada meydana gelebilecek ödem (şişme), so lunumu aksatabilir.
Belirtiler — Yakıcı maddelerin içildiğinin be lirtileri çok açıktır:

— Ağız düzeyinde yanma, büyük acı;
— Ağız içinde kızarıklık ve ufunet;
— Yutma güçlüğü ve göğüste ağrılar;
— Solunum güçlüğü, ses tonunda değişiklik (solunum yollarında berelenme belirtisi).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.