yakıcı madde asit zehirlenmesi

Yakıcı Madde Asit Zehirlenmesi Belirtileri ve Tedavisi

yakıcı madde asit zehirlenmesiYakıcı maddeler genellikle gözden uzak kalan küçük çocuklar tarafından, merakla ka­rıştırıldıkları şişe, tüp ve kaplardan içilir. Üze­rinde “Tehlikelidir”, “Asit” ve “Yakıcıdır” yazılı etiket bulunan bu tür maddeler, çocuk­ların erişebilecekleri yerlerde bırakılmamalı­dır. Ayrıca bu maddeler asla besin konan şi­şe ve kaplarda saklanmamalıdır. Aksi halde yetişkinler dahi bir kaza kurbanı olabilirler.

Yakıcı maddelerin etkisi

Yakıcı maddele­rin yutulması, üst sindirim yollarında ıstırap verici yaralanmalara ve felaketle bitecek du­rumlara yol açabilir. Dudaklar, ağız, boğaz, yemek borusu ve mide yanabilir, yemek bo­rusu ve midede delinmeler görülebilir. Baş­langıçtaki yanıklar tedavi edilse bile, çok çe­şitli cerrahi müdahaleler gerekebilir. Boğaz­da, solunum yollarının girişi de (larenks ve soluk borusu ağzı) aynı şekilde yanabilir. Bu sırada meydana gelebilecek ödem (şişme), so­lunumu aksatabilir.
Belirtiler — Yakıcı maddelerin içildiğinin be­lirtileri çok açıktır:

— Ağız düzeyinde yanma, büyük acı;
— Ağız içinde kızarıklık ve ufunet;
— Yutma güçlüğü ve göğüste ağrılar;
— Solunum güçlüğü, ses tonunda değişiklik (solunum yollarında berelenme belirtisi).

İzlenecek yol

Önce kazazedeyi sakinleşti­riri. Yakıcı maddenin içinde bulunduğu şişe veya tüpün üzerindeki tarifi okuyun. Doktoru aradıktan sonra, nasıl davranmanız gerektiği konusunda sizi aydınlatması için tarifi ona da okuyun. Hafif zehirlenmelerde, size çocuğu ara­bayla en yakın hastaneye götürmeniz ve te­laştan hızlı sürmemeniz hatırlatılacaktır. Dra­matik bir durum söz konusuysa, doktor ken­disi gelecektir.

Yakıcı madde yalnız dudakları ve yüzü tahriş etmişse, on dakika süreyle bol suyla yı­kayın. Su yutturmamaya dikkat edin. Diğer bütün durumlarda, kazazedeye kesinlikle su veya başka bir sıvı içirmeyin, çünkü tahrişat daha da yayılabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.