Vejetan Piyodermit Nedir Ve Tedavisi

Vejetan piyoder-mit koltuk altı, saçlı deri ve cinsel bögelerde daha sık gelişen, içi serum kıvamında bir sıvıyla dolu vezikül denilen ya da içi cerahatla dolu püstüldenilen şişliklerin bir süre sonra deriden karnabahar biçimindeki kabartılara dönüşmesiy-le seyreden deri hastalığıdır. Hastalık müzmin seyirlidir.Tedavide elektrokoterizasyon, antibiyotik ve permanganat banyoları etkili olmaktadır.

Soru

Vejetan pemfigusun nedenleri belli midir?
Cevap

Vejetan pemfigusun kronik pemfıgustan ayn olduğu ve bu hastalığın toksik-enfeksiyöz hastalıklarla birlikte sı­nıflandırılması gerektiği düşünülmektedir. Ama araştırmacıların önemli bir bölümü, vejetan pemfigusun pem­figus vaîgaristen ayn sınıflandınlmaması gerektiği, büyük olasılıkla pemfigusvulgarisin, bulunduğu ortamın özelliklerine bağlı olarak vejetan biçime dönüştüğü kanısındadır.

Soru

Vejetan pemfigus nasıl bir gelişim izler?

Cevap
Vejetan pemfigus tedavi edilmezse öldürücü olabilir. Gene de pemfigus vulgarise oranla daha yavaş ve düzen­siz ilerler. Tedavide basan oranı ise pemfigus vulgarise göre daha düşüktür.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.