Üreme Organları

Üreme Organları

Organ Nedir?
 Canlı bir vücuttaki dokuların bir araya gelerek anatomik ve işlevsel bir bütün oluşturduğu, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş vücut bölümüne organ denir.

Fizyolojik olarak aynı işlevi gören yapısal organ birlikleri ise “vücut sistemleri” olarak adlandırılır. Bu sistemlerden biri de üreme sistemi’dir.

Üreme, bir canlıdan kendisi gibi bir canlı meydana gelmesi ve bu yolla nesillerin devam ettirmesi olayıdır. Neslin devamından sorumlu olan sisteme de üreme sistemi denir. Ölüm her canlı için kaçınılmazdır. Ölen canlıların yerine yeni canlılar gelmezse o canlı türü bir süre sonra tamamen yok olur. İşte üreme sistemi canlılığın ve canlı türlerinin devamı için çok önemlidir.

Üreme sisteminde görev yapan organlara da “üreme organları” adı verilmektedir.Kadın ve erkekte üreme sistemleri ve üreme organları birbirinden farklıdır. Sigara ve alkol üreme organlarını ve sağlığını çok olumsuz etkiler. Bu nedenle, sağlıklı bir üreme sistemi için bunlardan kesinlikle uzak durmak gerekmektedir.

Üreme Organları Nelerdir?
 Erkek üreme organları; penis, testisler ve prostat (erbezi)’tan oluşur. Kadın üreme organları ise; vajina, rahim ve yumurtalıklardır.erkekte üreme sistemleri ve üreme organları birbirinden farklıdır. Sigara ve alkol üreme organlarını ve sağlığını çok olumsuz etkiler. Bu nedenle, sağlıklı bir üreme sistemi için bunlardan kesinlikle uzak durmak gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.