Aidsin Ortaya Çıkışı ve Yayılması Nasıldır

yani AİDS salgını “epidemi” değil, “pande-mi” boyutlanndadır. Dolayısıyla da bu ciddi sağlıksorunuyla mücadelede yal­nız ulusal düzeyde kalmayan bir yakla­şımın benimsenmesi zorunluluğu doğmuştur. İstatistikler korku vericidir. Dünya…

Diğer haberler Aidsin Ortaya Çıkışı ve Yayılması Nasıldır