sosyal fobi ve anksiyete nedir

Sosyal Fobi ve Anksiyete Nedir ?

sosyal fobi ve anksiyete nedirSosyal Fobinin İşaretleri ve Belirtileri Nelerdir?

Başkalarının alay konusu olmaktan çekine­rek davranma sosyal fobi olarak adlandırılır. Basit fobi ya da agorafobiden daha az sıklıkta görülür. Sosyal fobinin üç temel ve üç bağlan­tılı belirtisi vardır.

Temel belirtiler:

1. Başkalarının incelemesine ve bakışlarına maruz kalma korkusu.
2. Başkalarının inceleyebileceği durumlar­da eleştirilme ya da alay edilme korkusu yaşama.
3. Endişe temelde başkalarının önünde utandırıcı şekilde davranma korkusudur.

Bağlantılı belirtiler:

1. Başkalarının sizi inceleyebileceği koşulla­ra zorlandığınızda, endişeli olduğunu­zun hissedileceğinden çekinirsiniz.
2. Endişe, davranışınızı ya da performansı­nızı olumsuz etkileyeceği için endişenin dozu daha da artar.
3. Sonuçta belirgin bir neden olmamasına karşın sürekli endişe halinde kalırsınız.

Sosyal Fobinin Teşhis Kriterleri, Anksiyete Hastalığı

Belli koşullarda bulunmaktan ısrarlı ve mantıksız bir korku duymak, ki bunlar;
Başkalarının sizi dikkatle inceleyebileceği ve Utanç verici bir şekilde davranabileceği­niz koşullardır.

Yukarıda belirtilen koşullarda bulun­maktan kaçınmak için büyük bir istek vardır.
Korkunuzun nedensiz ve aşırı olduğunu bilmekten kaynaklanan stres duygusu vardır.
Başka zihinsel bir rahatsızlık yoktur.

Fobi Rahatsızlıklarının Tedavisi Nedir?

Fobi rahatsızlıklarının tedavisi için dört te­mel görüş vardır.
Bunlar: (a) psikoterapi, (b) davranış terapisi, (c) ilaçlar ve (d) destekleyici tedavidir.

Psikoterapi: Psikoterapide, doktorunuz fobinin temel nedenlerini tanımlamaya yardım edecek ve onları sizin için analiz edecektir. Unutmamak gerekir ki fobi ra­hatsızlıklarının tedavisinde psikolojik fak­törler ancak siz bu yolla tedaviye açıksa-nız etkili olacaktır. Eğer açık değilseniz, iç karmaşanız tanımlandıktan ve analiz edildikten sonra da fobi semptomları göstermeyi sürdürürsünüz.

Davranış terapisi: Son zamanlarda, davranışlarınızı etkileyen ve değiştiren teknikleri içeren bu görüşün çok etkili olduğu görülmüştür. Bu tekniklerden bir tanesi fobiye karşı hassasiyetinizi gider­meyi kapsar. Doktorunuz birer birer siz­de fobiye neden olan objelerle ya da ko­şullarla karşılaşmanızı sağlayacaktır. Ön­celikle semptoma en az neden olanla başlayacak ve bunu hoş bir görüntüyle karşınıza getirecektir. Bu hoş duygular güçlüyse endişeyi tetikleyebilir. Doktoru­nuz kısa süreli sakinleştiricilere başvura­bilir ve fobik durumla karşılaştığınızda uygulayabileceğiniz basit kas gevşetme yöntemleri öğretebilir. Bir kez bu fobiye ait duygularınızdan kurtulursanız, dok­torunuz en az semptoma yol açandan en şiddetli semptoma yol açana doğru fobi görüntüsü egsersizlerine devam edecektir. Başka bir başarılı davranış terapisi tekniği, fobiye neden olan şeyi ya da konuyu ya da onun görüntüsünü ar­tık korkuya yol açmayana kadar göster­mektir.

Davranış terapisi agorafobiden çok sos­yal ve basit fobi için kullanılır, ancak unutmamak gerekir ki bu yöntemin so­nuçları kişiden kişiye değişir.

İlaçlar: Özellikle agorafobi için doktoru­nuz bir antidepresan önerebilir. Sadece endişe hali için geçici olarak çeşitli ilaçlar önerilebilir. Endişe hali durulursa, diğer sorunları çözmek kolaylaşır.

Destekleyici terapi: Doktorun, ailenin ya da arkadaşların destekleyici davranışı, belirtileri azaltacak ve diğer tedavi yön­temlerinin daha etkili olmasını sağlaya­caktır. Unutmamak gerekir ki neden çok korkarsanız, o sizin daha yoğun olarak korkunuz haline gelecektir. Destekleyici terapide belli bir periyotta korkularınızla baş edebilmeniz güven duygunuzun oluşmasını sağlayacaktır.

Endişeye neden olan koşullardan bağımsız olarak, hayata olumlu bir bakışı açısı yakalaya­rak, düzenli eksersiz yaparak ve meditasyon gibi gevşeme teknikleri uygulayarak semp­tomları kontrol altına alabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.