böbrek ağrısı

Kronik Böbrek Hastaları İçin

böbrek ağrısıKonuyla ilgili yayınlar kronik böbrek hastalığının influenza epidemileri sırasında ağırlaşma eğilimi taşıdığını ve ölümcül komplikasyon gelişme tehlikesinin, bu salgınlarda arttığını göstermektedir. İnfluenza aşısının hemodiyaliz uygulanan veya buna ihtiyaç duymayan böbrek hastalarındaki ve ayrıca da kortikosteroid ve immünsüpresif tedavi uygulanan böbrek yetmezliği vakalarında taşıdığı değer, birçok araştırmacı tarafından incelenmiştir.

LAGRANGE ve arkadaşları40 influenza aşısının, hemodiyaliz gerektiren kronik böbrek yetmezliği vakalarında ve ayrıca da böbrek transplantasyonu geçirip immünsüpresif tedavi ve kortikosteroid kullanan hastalarda iyi tolere edildiğini ve serolojik bakımdan etkili olduğunu göstermişlerdir.

İki gruptaki humoral bağışıklığın kontrol grubuyla karşılaştırılması, spesifik antikorların yalnızca hemodiyaliz hastalarında geliştiğini göstermiş ve immünsüpresif tedavi uygulanan hastalarda antikor oluşmamıştır.

Böbrek transplantasyonu geçirdikten sonra immünsüpresif tedavi uygulanan hastalarda influenza aşısını inceleyen CARROLL17, bu hastalardaki IgG fitresinin kontrol grubundakinden anlamlı şekilde daha düşük olduğunu görmüştür. Kortikosteroid tedavisi altındaki bir grubu inceleyen Brun da13, benzer bulgular bildirmiştir.

SHET ve arkadaşları59, PABICO ve arkadaşları53, ORTBALS ve arkadaşları51, böbrek transplantasyonu geçiren hastalarda influenza sırasında red olaylarının arttığını gözlemlemişlerdir. Yine bu araştırmacılara ve başkalarına göre bu hastalarda influenza aşısı tam anlamıyla tehlikesiz ve etkilidir; serolojik sonuçlar bu kadar tatmin edici değildir ama yine de, bu hastaların influenzaya karşı korunmasını sağlamaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.