Kök hücre ve yenileyici tıp nedir, hangi tedavilerde kullanılır?

Doçent Doktor Gürsel Turgut, günümüzde son derece önemli olan kök hücre ve rejeneratif (yenileyici) tıp hakkında bilgiler vererek açıklamalarda bulundu.

Günümüzde çok popüler olan kök hücre uygulamaları aslında tedavide bilinenden çok daha eski olarak ‘kemik iliği transplantasyonu’ adı altında yapılagelen tedavilerdir.Vücudumuzda neredeyse her dokunun kendi içinde bir yedek parça deposu olarak barındırdığı kök hücreler en çok Kordon kanı, kemik iliği ve yağlarda bulunmaktadır.
Bulunduğu bölgede birçok dokuya dönüşme ve kendini çoğaltabilme yeteneği bulunan hücreler olarak bulunan kök hücreler, kendi şeklinden başka şekil ve fonksiyonu olan hücrelere dönüşebilme kapasitesi ile normal hücrelerden ayrılırlar ve bu özellikleri nedeniyle kök hücre yada onarıcı hücre adını alırlar.
            Dünyada kök hücre tedavileri çok tartışmalı tedaviler gibi görünsede tartışma konusu olan ana neden kendi vucudumuzdan elde edilen kök hücrelerden çok embriyo ve ceninden elde edilen kök hücrelerden kaynaklanmaktadır diyen Doç.Dr.Gürsel Turgut; Bu tür kök hücrelerden tartışma 2 ana konuda odaklanmaktadır;.
1.      Embriyonel kök hücreler erişkin bir insandan elde edilen kök hücrelere göre başka hücrelere dönüşme konusunda daha fazla kapasite ve yeteneğe sahiptir. Dolayısıyla bu hücreleri dönüştürerek tedavide kullanmak erişkin tipi kök hücrelere gore daha zordur ve teratom adı verilen tümörlerin gelişme riski mevcuttur.
2.      Embriyo yada fetustan elde edilen kök hücreler yaşamın başlaması ve ruhun vücüda girmesi gibi biyolojik ve dinsel esaslara dayalı tartışmalara kaynaklık etmektedir. Katolik ve Muhafazakar  islam anlayışlarında yaşam döllenmeden itibaren başladığı esas alındığı için embriyonun kullanılması yaşamın sonlandırılması ile eş anlamlı olarak Kabul edilmekte ve suç ve günah kapsamında değerlendirilmektedir.
 Günümüzde Kök Hücre Tedavileri ve Rejeneratif(Yeniletici) Tıp
 Kök Hücre Tedavileri, araştırmacıların üzerinde en çok çalıştığı alanlardan başında gelmektedir. Bununla birlikte  özellikle kanser ve sinir hastalıklarında ıspatlanmış bir teknik tanımlanmamasına ragmen en çok spekülasyonu yapılan ve parasal anlamda istismar edilen tedavi yöntemleridir. Bunlarla beraber Kök Hücre isminin en çok speküle edildiği alanlardan bir diğeri ise Fibroblast(gençlik aşısı,fibrocell…) ve PRP(platelet rich plasma-trombositten zengin plasma) gibi kök hücre olmadığı halde kök hücre gibi tanıtılıp pazarlanan hücre tedavileridir.
Fibroblast  tedavileri insanın kendi hücrelerinin alınıp laboratuvar ortamında çoğaltılarak kendisine yeniden verilm işlemi olup kök hücre ile hiçbir ilgisi yoktur. Dolgu amaçlı kullanılsa da milyar adedinde verilen hücrenin toplam hacmi 1cm3 ü dahi bulamayacağı için geniş kırışıklıkların tedavisinde hacim etkisi ile bir düzelme sağlaması imkansızdır.
Prp tedavileri ise daha çok yaralanma bölgesine kök hücreleri çağıran sinyal proteinlerinin kullanımı esasına dayansa da tek seferlik yapılan bir uygulamanın yüz ve diz gibi geniş alanlarda etki sağlaması potansiyel olarak öngörülmeyen tedavi teknikleridir.
 Günümüzde Hangi Kök Hücreler Tedavide Kullanılmaktadır?
 İnsanlarda kendi vücudundan elde edilebilen ( otolog ) kök hücre kaynakları şu şekildedir;
Kordon Kanı: doğumdan hemen sonra göbek kordon kanından da elde edilebilir. Bütün kök hücre tiplerinde kendinden (otolog) elde en az riski taşır ve bankalarda saklanılarak sonrası için kullanılabilirler. Dünyada en yaygın olarak kullanılan kök hücre olup Türkiye deki ilk kök hücre banka Genkord Kök Hücre ve Kordon Kanı bankasıdır ve Dünyada özel kurumlar içinde banka ettiği kanları tedavide en çok kullanılan kök hücre bankası konumundadır.
 Kemik iliği; femur ya da leğen kemiğinden biyopsi ile alınması ve hücrelerin saflaştırılmaları ile elde edilirler. Ayrıca vericilerden once ilaç verilerek kök hücrelerin kan içine çıkması sağlanıp sonrasında aferez yöntemi ile kandan toplanması ile elde edilirler. Günümüzde Kemik İliği Transplantasyon merkezlerinde kullanılan yöntemlerdir ve etkisi ispatlanmıştır.
Yağ (adipoz) doku (yağ hücreleri) ; liposakşın (yağ aldırma) ile alınması ve saflaştırmaları ile elde edilir Günümüzde en çok kullanılan yöntemlerden biri olup son 5 yılda yağların en zengin kök hücre kaynağı olduğu ispatlanması ile populerliği artmış ve estetikte en çok kullanılan hücre tedavilerinden biri olmuştur. Uygulama şekli karın yada basen bölgesinden alınan 60-100 cc lik yağdan elde edilen kök hücrelerin istenen bölgeye doğrudan yada laboratuvarda yağ, kemik yada kıkırdak dokuya dönüştürülerek sorunlu bölgeye enjekte edilmesi esasına dayanır.
Estetik ve spor hekimliği için ümit vadeden yöntemlerden olup yağ bankacılığı yeni gelişmeye başlayan ve ileriye dönük estetik amaçlı bankacılığın temelini ouşturmaktadır. Özellikle Türkiye ve Dünyada Genkord Kök Hücre ve Kordon Kanı Saklama Bankası bu alanda geliştirdiği TÜBİTAK destekli ‘break thourough’ olarak Kabul edilen patently yeni teknolojileri ile yeni vizyonlarını markete sunmaya hazırlanmaktadır. Doçent Doktor Estetik Plastik Cerrahi Gürsel Turgut 2015

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.