Kilo kaybetmek, hayatı

Kilo kaybetmek, hayatı

Tahminimce, son yirmi yılda araştırmam için on bin insana kan testi yaptım. Gördüklerim, size bu programda kelimelerle söyleyebileceğim her şeyden daha etkili bir manâ içeriyor. Bu örneklere bakınca bana katılacağınızı düşünüyorum: Asidik yi­yecekler içeren tipik bir gıda tarzına sahip olan birinin kanı, alkalik yiyecekler yiyen birininkinden tamamıyla ayrı görünür. Test uyguladığım kanlardaki farklılıkları gözlemleye­rek pH Mucizesi prensiplerine ulaştım ve her yeni kan testi so­nuçları pekiştirdi.

Benim kanı mikroskop altına koymadan önce, sabitleştire­rek lamın içine vermek şeklindeki tekniğim, standart la-boratuvar testlerinden farklıdır. Boyamak beyaz kan hücreleri­ni, orak hücreleri, bakterileri ya da başka bir özel durumu gös­termeye yardımcı olabilir fakat bu kimyasalların kana eklenme­si kan örneklerini etkiler ve görünüşünü değiştirir. Ya Da dokto­runuzun ofisinde sizden alınan kan bir tüpe konulur, laboratu-vara gönderilir, farklı alanlara yönlendirilmiş elementleri ayrıştırmak için işlenir ve kan yoğunluğunu ölçmek için özel bir makineyle tartılır – mik­roskoba hiç gereksinim duyulmaz. Bu yollarla işlenen kan bundan böyle ke­sinlikle canlı bir madde değildir. Ve bu testlerin genel amacı ni­celik ölçmektir (örneğin ne değin beyaz kan hücresi var? Ne ka­rahat kırmızı kan hücresi var?); benimki gibi nitelik ölçmek yok (hücrelerin durumu nedir?). Bunların teşhislerde ya da patolo­jik sonuçlar için kullanılması yerinde olabilir.

(Kendi tekniğimin yanında sık sık standart kan testi de inşa­yorum, çünkü keza niteliği ayrıca de niceliği ölçmenin faydası var. Sonuçlar, gözlemlerimi doğrulayabilir. yine de sonuçlan, genel tıp dünyasından farklı bir biçimde yorumlayabilirim. Her durumda, tüm bu yollarla görebileceğiniz en geniş resme ba­kabilirsiniz.)

Kan hücrelerinin sayısından çok, kaliteleriyle ilgiliyim. Bir­birini tamamlayan iki bambaşka yaklaşımım var. îlki, taze kan başlıca­lizi. Parmak ucundaki kılcal damardan kan alıyorum, çift taraf­lı lamın içine koyuyorum ve hemen sonra ışığı filtreleyerek nesneleri grinin öbür tonları olarak belirten zinde bir mikros­kobun altına yerleştiriyorum. Görüntüyü, canlı olarak bir video ekranına yansıtıyorum. Hedef, kanı vücuttan çıkar çıkmaz can­lı bir şekilde bakmak, hücreleri ve yaşadıkları ortamı gözlemle­mek. .. Tüm bunlar kırmızı ve beyaz kan hücrelerinin yapısı­nı ve gücünü, hem onları çevreleyen plazma sıvısının pak­liğini görmemi sağlıyor.

ikinci tekniğim kuru kan analizi veya benim verdiğim is­miyle mikotoksik oksidatif baskı testi (MOST). Bu sefer parmak ucundan alınan kanı lamın üstüne koyuyor ve haricen ku­rumasını sağlıyorum. sonra, aydınlık ışık kullanarak kuvvetli bir mikroskobun aşağıda inceliyorum. Işığın büyük bir kısmı kan örneğinden geçerek kanın pıhtılaşma miktarını, hücreli deformasyon, tahriş, irin, tıkanma, asidoz, asalak belirtileri ve hatta emin organ dengesizlikleri gibi ayrıntıları gösterir. Bu test­te aradığım şey, özellikle kanın pıhtılaşma şeklidir. Dağıtılmış şekillerde uygulanan basınç altında; numune normalden sapa­rak değişir.

Canlı ve kuru kan testlerinin en faydalı özelliği, mümkün muhte­mel afiyet sorunları için erken dikkat vermesidir. Vücudunuz­daki sorunlar, hastalık belirtisi olmadan çok önce kanda anor­mallik olarak saptama edilebilir. Belirtilerin başlangıcını, daha açığa çıkmadan ayrım edersiniz. Bu testler koruyucu ilaçlardan daha iyidir. Bunlar öncelikli ilaçlardır. Gördüğünüzü düzelt­mek için harekete geçerseniz, ilk olarak kanda görülen bulgu­lerden ve durumlardan, rahatsızlık ilerlemeden önce kendinizi koruyabilirsiniz.

Bu kan testleriyle genellikle öğrenmek istediklerimiz şunlar:
• boyut, şekil ve simetri bakımından kırmızı kan hücreleri­nin durumu
• bağışıklık sisteminin etkinlik seviyesi (beyaz kan hücrele­rinin canlılığı aracılığıyla)
• kan pıhtılarının ya da kanı pıhtılaştırıcı etkenlerin varlığı
• parazitlerin, mayanın, mantarın, bakterinin ve/veya kü­fün varlığı
• damar tabakaları, asal hücreler, lifli kök, ürik asit, koleste­rol gibi kristalize yapıları ve kristalize egzotoksin ve/veya mikotoksinlerin varlığı
• hücreli deformasyon ve/veya iltihaplanmanın göstergesi olarak protein kütleleri
• asidite seviyesi ve asiditenin etkileri
Hem, gözlemlediğim örneklerde, aşağıdaki durumların da belirtilerini görebilirim:
• Karaciğer, böbrek, pankreas, yürek, akciğer, prostat, yu­murtalıklar, göğüs ve öteki organlardaki sorunlar
• Gastrointestinal (mide ve bağırsakla ilgili) fonksiyon bo­zuklukları.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.