kanser tedavi sonrası

Kanser Tedavisinden Sonraki Evreler

kanser tedavi sonrasıAnatomik olarak konuşma, yutma, solunum organları baş ve boyun bölgesinde yer almaktadır. Bu bölge kanserlerinde hayati önemi nedeniyle diğer bölge kanserlerine oranla daha fazla komplikasyon oluşmaktadır. BBK’da bölgenin yapısal ve fonksiyonel özellikleri nedeni ile hem tümörden kaynaklanan semptomlar, hem de tedavinin yan etkisi olarak görülen ve şiddeti artan bulgu ve belirtiler ortaya çıkmaktadır. Tedavi amacı ile uygulanan yöntem ne olursa olsun komplikasyonlar tedavi seyri boyunca şiddeti artarak devam etme eğilimdedir. Bu yüzden tedaviye karar verilmeden önce yan etkiler göz önünde bulundurulmalıdır.

BBK’da tedavi sonrası görülebilecek komplikasyonlar

AKUT DÖNEM

Ağrı

Mukozitler

Oral enfeksiyonlar ve yumuşak doku enfeksiyonları

Tat duyusunda değişiklik

Konuşma problemleri – ses kısıklığı, konuşma kaybı

Yutma disfonksiyonu – disfaji, odnofaji, darlık, dil komplikasyonları

KRONİK DÖNEM

Havayolu kapanma riski

Skar oluşumu, fibrozis ve özefagal stenoz (özefagal darlık)

Yumuşak doku ve kemik komplikasyonları – yumuşak doku ödemi, fibrozis,

nekrozis, osteonekrozis

Vasküler komplikasyonlar – karotis patlaması, karotis stenozu, iskemik inme

Kozmetik deformiteler

Hipotiroidi

Ağız kuruluğu ve tükrük kıvamında değişiklik

Konuşma problemleri – ses kısıklığı, konuşma kaybı

Yutma disfonksiyonu – disfaji, odnofaji, darlık, dil komplikasyonları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.