Kalın Barsak Hastalıklarının Teşhisinde Hangi Yöntemler Kullanılır ?

• Fizik muayene: Hastanın genel muayenesi yapılarak hasta kısım hakkında lokalizasyon yapılır.
Rektal Tuşe• Rektal tuşe: Parmakla kalın barsağın son bölümünün (anüs ve rektumun son kısmı) muayenesi yapılır. Bu yöntemler anüs bölgesi hastalıkları(fissür, fistül, hemoroid, anal abse) tanısı rahatlıkla konulabilir.
• Endoskopik yöntemler: Değişik uzunluktaki optik aletlerle kalın barsak incelenip patolojik alanlardan biyopsiler alınıp tanı kesinleştirilip gerekirse tedavi edici uygulamalar yapılabilir.
Radyolojik İncelemeler• Radyolojik incelemeler: Çift kontrast kolon grafileri ile kalın barsak iç yüzeyi hakkında, kolon geçiş süresi tetkiki ile barsak hareketleri hakkında, defekografi ile dışkılamanın fizyolojisi hakkında fikir sahibi olunabilir. Ayrıca tomografi, manyetik rezonans ve ultrason ile barsak duvarındaki yapısal bozukluklar incelenebilir.
• Anorektal fizyolojik çalışmalar: Anal bölgenin çalışması hakkında oldukça değerli bilgiler verir.
• Laboratuvar tetkikleri: Gaitada gizli kan ve parazit, tümör belirleyici kan tetkikleri yapılabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.