HIV ve AIDS’ten sonraki en hızlı ölüm artışı

IFKF – Uluslararası Böbrek Vakıfları Federasyonunun yayınladığı ‘Küresel Durum Raporu’nu değerlendiren Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, farkındalık çalışmalarına rağmen kronik böbrek hastalığının yıllık artış oranının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de arttığına dikkat çekti.  

Dünya nüfusunun %10’unu etkileyen kronik böbrek hastalığı sebebiyle her yıl milyonlarca insanın uygun tedaviye ulaşamadığı için hayatını kaybettiğini belirten Erk, önlenebilir bir hastalık olan kronik böbrek hastalığı ile mücadelede, beslenme ve hayat tarzı alışkanlıklarında yapılacak küçük değişikliklerin öncelikli adımlar olduğunu söyledi.

Erk, “Küresel Hastalık Yükü Araştırmasına göre 1990 yılı dünyadaki toplam ölüm nedenleri listesinde 27. sırada yer alan kronik böbrek hastalığı, 2010 yılında aynı listede 18. sıraya yükselmiştir. Bu durum HIV ve AIDS’den sonraki en hızlı artıştır” dedi. 

“ÖNLEM ALINMAZSA BÖBREK HASTALIKLARINDAKİ ARTIŞ TIRMANACAK”

Rapora göre, 112 ülkeden birçok kişinin tedaviye gücü yetmediği ve uygun tedaviye ulaşamadığı gerekçesiyle yılda 1 milyon kişi kronik böbrek yetmezliğinden hayatını kaybediyor.

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk

Raporda dikkat çeken noktalardan birinin yaşlı nüfustaki kronik böbrek hastalığı oranındaki artış olduğunu belirten Erk, “Dünyada 65 – 74 yaş arasındaki her 5 erkekten birinin ve her 4 kadından birinin kronik böbrek hastası olması, yaşlı nüfusun artışı göz önüne alındığında son derece tehlikeli bir durumu ortaya koyuyor. TÜİK verilerine göre 2014 yılında % 8’e çıkan 65 yaş ve üzeri nüfus oranının 2023 yılında %10’u aşması bekleniyor. Söz konusu tabloda görünen artış, hastalığa karşı gerekli önlemler alınmaması durumunda kronik böbrek hastalığı artışını da beraberinde getirecektir” diye konuştu. 

“GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE BÖBREK YETMEZLİĞİ ORANI ARTACAK”

Kronik Böbrek Hastalığı, Küresel Durum Raporunda öne çıkan diğer bilgiler ise şöyle:

• Dünya çapında 2 milyondan fazla kişi, diyaliz veya böbrek nakliyle hayatını sürdürebilmektedir. Ancak bu rakamlar sadece yaşamak için tedaviye ihtiyaç duyanların sadece % 10’unu temsil etmektedir.

• Böbrek yetmezliği tedavisi gören hastaların % 80’i, sağlık hizmetlerine geniş kapsamlı erişimin olduğu ve yüksek oranda yaşlı nüfusa sahip ülkelerde yaşamaktadır.

• Çin ve Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerde yaşlı nüfus oranının artmasına bağlı olarak böbrek yetmezliği vakalarının artacağı öngörülmektedir.

• Tüm dünyada böbrek yetmezliği tedavisi gören toplam 2 milyon kişinin çoğunluğu beş ülkede toplanmıştır: ABD, Japonya, Almanya, Brezilya ve İtalya. Bu ülkelerin nüfusu, toplam dünya nüfusunun % 12’sine denk gelmektedir. Gelişmekte olan 100 ülkede ise hastaların sadece % 20’si tedavi görebilmektedir ve bu ülkelerin toplam nüfusu, dünya nüfusunun % 50’sini oluşturmaktadır.