HCC TEŞHIS VE TEDAVİSİ

Erken tanı konan olgularında HCC cerrahi olarak başarılı bir şekilde çıkarılarak hastaya tamamen iyileşme veya uzun süre yaşaması şansı verilebilir. Bu nedenler özellikle kronik hepatit B ve kronik hepatit C olmak üzere tüm kronik hepatit hastaları ve nedeni ne olursa olsun tüm siroz hastaları HCC açısından düzenli olarak takip edilmelidirler.
HCC’nin iki kat büyüme süresi 1 ila 9 ay arasında olup ortalama 6 aydır. Bu nedenle en az 6 ayda bir AFP düzeyi ölçülmeli ve ultrasonogram yapılmalıdır. Bu basit ve ucuz takiple %25-65 olguda tümör 2 cm den küçükken tespit edilebilir.

HCC TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

HCC Cerrahi olarak çıkarılabilir mi?

Karaciğer sirozu olmayan hastalarda hastaların karaciğerinin % 80’i çıkarılabilir. Geriye kalan karaciğer yenilenerek büyür ve başlangıç hacmine ulaşabilir. Özellikle 5 cm den küçük tek tümörlerde tam kür sağlanabilir. Ancak tümör karaciğerde sınırlı olup karaciğer damarlarına veya akciğer, kemik gibi uzak organlara yayılmamış olmalıdır. Ama bu hastaların bir kısmında tümör nüks edebilir veya karaciğerin diğer bölgesinde tekrra tümör gelişebilir. Ayrıca eğer siroz varsa geriye bırakılan karaciğer yetersiz kalabilir ve yenilenmesi yetersiz olabilir.

HCC de karaciğer nakli yapılabilir mi?

Karaciğer kanserlerinin tanı konduğu anda az bir kısmı cerrahi olarak çıkarılabilir durumdadır. Ya tümörün kendisi çıkarmak için uygun değildir, yada daha sık olarak karaciğer sirozu nedeniyle hasta böyle bir ameliyatı kaldıracak durumda değildir. Dolayısıyla bu hastalarda hem tömörü, hem de sirozu tedavi edeceğinden karaciğer nakli en doğru seçenektir. 5 cm den küçük tümörlerde en iyi sonuçlar alınır. Bu durumdaki hastalarda 5 yıllık yaşam süresi % 75 tir. Kadavra listesinde öncelik verilmesine karşın HCC’li hastaların çoğu maalesef bu fırsatı kaçırmaktadır. Bu nedenle canlı vericiden karaciğer nakli tercih edilmelidir.

HCC tedavisinde diğer yöntemler nelerdir?
Bazen hastalık ileri evrededir, rezeksiyona veya karaciğer nakline uygun değildir. Bu hastalarda tümör kitlesini azaltıp yayılmayı yavaşlatarak yaşam süresini uzatmak için veya da hasta karaciğer nakli yapılabilir durumdadır ancak beklemekle hastalığı ilerleyecek ve karaciğer nakil şansını kaçıracaklarından karaciğer bulununcaya dek tümörün ilerlemesini durdurmak için birtakım yöntemler uygulanmaktadır. Bu yöntemler;

Radyofrekans ablasyon (RFA) 

Tümörün ortasına dek iletilen metalik iğneler üzerinden aktarılan radyofrekans enerjisini ısıya dönüştürerek istenilen bölgede, istenilen genişlikte tümörün yakılması işlemidir. Bu yöntemle 5 cm’ye dek tümörler başarılı şekilde yakılabilir. İşlem tekrar tekrar yapılabilir ve güvenlidir. Ayrıca karaciğer nakline tümörün büyümeye devam etmesini ve yayılmasını yavaşlatarak zaman kazanmak için uygulanan bir yöntemdir.

Perkütan alkol enjeksiyonu

Ulrtason eşliğinde uzun bir iğne ile tümöre girilerek alkol enjeksiyonu yapılma işlemidir. Bu işlem, ileri evre sirozu olmayan hastalarda, 3taneden az, 5 cm’den küçük tümörlerde oldukça yararlıdır. Bu yöntemle 3 cm den küçük tek tömürler % 90 oranında başarılı şekilde yok edilir. Bu hastaların % 75’i  4 yıl süreyle yaşayabilir. Özellikle ileri evre sirozu ve büyük tümörü olan hastalarda tümörün nüks oranı yüksektir. Bu durumlarda diğer yöntemlerle kombine uygulama düşünülebilir.

Tümörün embolizasyonu ve Kemoembolizasyon

Nasıl ki kalp damarlar kolesterol plakları tarafından tıkanınca damarın beslediği kalp kası enfarktüsü gelişiyorsa yine aynı mantıkla tümörü besleyen damarın tıkanması ile tümörün nekroze olması amaçlanır. Bu amaçla hepatik arterin kanseri besleyen dalı jelatin köpük gibi tıkayıcı maddelerle tıkanmasına embolizasyon bunun kemoterapi ilaçları kullanılarak yapılması da kemoembolizasyon denir. Bu yöntemle tümörün çapı küçültülerek yaşam süresi hafifçe uzatılabil

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.