gebelik ve doğum zamanı

Hamilelik Dönemi Ve Uyku Sorunları

gebelik ve doğum zamanıHamilelik fizyolojik olduğu kadar psikolojik bir hazırlanma süreci­dir. Hamileliliğin nasıl geçirildiğinin, bu süreçte anne adayının fizik­sel ve ruhsal sağlığının, doğumdan sonra hem anne hem de bebek üzerindeki etkileri her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır. Yapılan araştırmalar sonucu hamilelik sürecini bebeğini düşürme endişesi gibi sağlık problemleri ya da depresif duygu durumu içinde geçiren anne adaylarının bebeklerinin doğumdan sonra uyku problemi ya­şadıkları görülmüştür. Yine araştırmalar kaygılı bir hamilelik süreci geçiren kadınların bebeklerinin doğumdan sonra oldukça hareketli olduklarını ve uyku problemi yaşadıklarını göstermektedir.

Bebeklerde uyku sorunu

Anne adayının hamilelik sürecindeki olası fiziksel problemlere karşı hassasiyeti doğumdan sonraki ilk haftalarda bebeğin uyku düzenini etkiler. Doğumdan sonraki ilk haftalarda, bebeğin uyku düzeni, bebeğin nörofizyolojik durumu ve annesi ile arasındaki duygusal ilişkinin niteliğinden etkilenir. Eğer kadının hamilelik sü­recinde bir sağlık problemi varsa, bu onun bebeğinin diline ne ka­dar uyum sağlayacağını etkileyebilir. Anne adayı yaşadığı duygusal problemler nedeniyle fiziksel problemler de yaşayabilir. Anne adayının duygulanımındaki farklılıkları ve kendisini ifade etme biçimini bebek, anne adayının beden dili aracılığıyla kolaylıkla algılar.

Bebeklerde uyku bozuklukları

Annenin doğumdan hemen sonraki uyku dengesi de yine be­beğin uykusunu etkileyen faktörlerdendir. Annenin doğum sonra­sı uyku problemi yaşaması sadece doğum sonrası depresyonun belirtilerinden değil, uykusuzluğu onun direncini azaltacağı için doğum sonrası depresyonun tetikleyicilerindendir de aynı zaman­da. Uykunun anne için bir başka katkısı da kadının kendi kişiliği­ni bir bütün olarak algılaması ve kişiliğinde parçalanmayı yaşama­sına engel olmasıdır. Doğum sonrası annenin yaşayacağı uyku­suzluk bebeği ile ilişkisini etkileyecektir. Annenin doğumdan son­ra kendine gelmesini, toparlanmasını sağlayan en önemli şey be­beği ile kuracağı nitelikli ilişki olduğundan annenin uykularına özen göstermesi gerekir.

Bebeklerde uyku problemi üzerine düşünürken mutlaka hami­lelikten itibaren bebeğin öyküsünün dikkate alınması gerekir. Ha­milelik süreci ve doğumdan hemen sonra annenin kendi uyku dü­zeni bebeklerde uyku probleminin nedenlerindendir. Sorunun aşıl­ması için anne ve babanın tüm bu değişkenlerin farkında bir şekil­de bebekleri ile aralarındaki ilişkinin niteliğini arttırmaları gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.