Gaitada gizli kan testiyle ilgili araştırma

Gaitada (dışkı) gizli kan testine yönelik çalışmayla ilgili Medimagazin’e konuşan Dr. Erol Yayla, gaitada gizli kanı tespit eden testlerin üçe ayrıldığını söyleyerek şu bilgileri verdi:

Fekal okkült kan testi (FOBT): Rutin uygulanan en sık test çeşidi. İçinde guaiak maddesi içeriyor. Ülkemizde de bu test uygulanıyor. Testten birkaç gün öncesinde kırmızı et, brokoli, turp, bayır turpu, karnabahar, elma, portakal, mantar gibi yiyecekler ve kolşisin ve okside edici ilaçlar (iyot-borik asit gibi) kullanmamak gerekiyor, aksi takdirde yanlış pozitif sonuçlar çıkıyor.

Fekal immunokimyasal test (FIT): The American College of Gastroenterology tarafından, FOBT testi yerine önerilen test.

Gayta DNA testi (sDNA): Kan yerine gaytada polip veya kanser hücreleri kaynaklı anormal DNA taranıyor.

FOBT testinin gaitada gizli kanı tespit ederek kolorektal kanser mortalitesini azalttığına dair çalışmaların 1990’a dayandığını belirten Dr. Yayla, “Avrupa ve Amerika’da da 50-74 yaşlar arası rutin olarak gaytada gizli kanın aranması öneriliyor. Finlandiya 2004 yılından bu yana gaytada gizli kan (FOBT) uygulamasını rutin olarak uyguluyor. Bu ülkede 1.600 bin kişide 800 bin kişilik çalışma grubu ve 800 bin kişilik kontrol gruplu bir karşılaştırma çalışmasında, kolorektal kanser mortalitesi bakımından gruplar arası bir fark bulunmamış. Sonuç bölümünde araştırmacılar, ‘Sağlık politikaları belirlenirken araştırma temelli olmalı’ uyarısında bulunuyor” diye konuştu.