Çocukların Konuşma Bozukluğu

Çocuğun konuşma gelişimi için normal bir dönemin geçmesi gerekmektedir. Ama çocuk üç ya­şma bastığı halde hâlâ konuşamıyorsa, o zaman konuşma ge­lişiminde bir bozukluk olduğu düşünülür. Ağır işitme, sağırlık gibi etkenler konuşma bozukluklarına yol açarlar.

Tutuk ve peltek konuşma, çocuğun normal konuşma geli­şiminin henüz tamamlanmamış olduğunu gösteren etkendir. Peltek konuşmada genellikle dişlerin ve damağın önemi büyük­tür. Bu kusurların düzeltilebilmesi için özel bir eğitim gerek­lidir. Kekemelik de bir konuşma kusurudur. Bu tür bir konuş­ma kusurunun nedeni tamamen psikolojiktir. Psikolojik etken aranıp bulunarak tedavi yönüne gidilmelidir. Gürültülü ve ace­le konuşmanın da etkeni psikolojiktir.

Organik konuşma bozuklukları, çeşitli nedenlerle merkez sinir sisteminde görülen hastalıkların sinir hücrelerini etkilemesiyle ortaya çıkan bozukluklardır. Sinir hücrelerindeki bo­zukluklar beynin konuşma merkezi tarafından ortaya çıkarı­lır. Çok ender olarak görülen bu organik konuşma bozukluk­larının teşhisi oldukça güçtür. Organik konuşma bozuklukları olarak afazi, dizfazi, sözcük körlüğü, motor afazi, agrafi sayı­labilir, çünkü bütün bunlar konuşma bozukluğunun etkeni olabilir.

Beyinsel çocuk felçleri

Bu genel kavram çocuk beyninde doğumdan önce ya da sonra, doğum sırasında oluşabilen çeşit­li hastalık süreçlerini kapsamına alır. Beyinsel çocuk felçleri şu belirtileri gösterir: Kas felçleri, kasılmalar, hareket uyumundaki bozukluklar, artan kas körelmeleri vb. Hastalığı oluş­turan nedenler de, gebelik sırasında fetüs beyninin zedelenme­si, erken doğum, göbek kordonunun düğümlenmesi, doğum sı­rasında oluşabilecek beyin zedelenmeleri olarak sıralanabilir. Ayrıca, konuşma güçlükleri ve zekâ geriliği de görülebilir. İd­man yapmakla oldukça olumlu sonuçlar alınabilmektedir. Has­talığın geçmediği durumlarda çocuklar, özel eğitim yapan okul­lara gönderilmelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.