çocuklaradaki tik hastalığı

Çocuklarda tik hastalığı ve tedavisi

 

çocuklaradaki tik hastalığıBebek birinci yaşını doldurduktan sonra ilk rastlanılan tehli­ke kaynaklan geride bırakılmış olur. Beslenme bozuklukları her bebek için ciddi bir durum yaratabilir. Fakat bu bozuk­luklar giderek önemlerini kaybederler ve yerlerini tipik çocuk hastalıklarına terk ederler. Çocuk büyüdükçe, diğer çocuklarla sosyal ilişkileri artacağı için bulaşıcı hastalıkların bulaşma eği­limi daha fazladır.

Hidrosefali: Beyin sıvısının oluşumu ile akıtılışı arasın­daki dengesizlikten doğar. Başta anormal miktarda sıvı bulu­nur. Hidrosefali doğmalık olabildiği gibi sonradan oluşabilir.

Doğmalık hidrosefalide yapay bir kapakla beyin içi sıvısının akışı sağlanabilir. Genellikle sonradan oluşan hidrosefalide, sı­vı yollarının bir tümörle tıkanmış olması olasılığı fazladır. Ki­mi zaman bir kaza ya da iltihaplanma durumu sonucunda da hidrosefali görülebilir. Doğma
lık vakalarda kafa şeklinde açık­ça belirgin olan şekil değişikliği vardır. Durum düzeltilmediği takdirde şiddetli baş ağrılarına, görme ve işitme bozuklukla­rına, en sonunda da zekâ geriliğine ortam hazırlanmış olur. Genel olarak durumun düzeltilmesi ameliyatla mümkündür.

Kas körelmesi

Kalıtım temeli üzerine kurulu olarak ba­zen bebeklik çağında, fakat çoğunlukla küçük çocukluk çağın­da istemli hareket eden kaslarda bir körelme görülür. Çocuk­lar hareket etmekte güçlük çekerler ya da yardımsız hareket edemezler. Kasların bu durumunda çok ağır olarak bir ilerle­me görülür. Sonunda kaslar tamamen hareketsizleşir ve hiçbir işe yaramaz hale gelir. Solunum ya da idrar yollarında oluşa­bilecek bir hastalık sonucu ölüm kaçınılmaz olur. Günümüzde başarılı bir tedavi yöntemi yoktur.

Çocuklarda Tik

Belirgin bazı hareketlerin tekrarlanmasıdır ve spazm­la ilgili bir harekettir. Çok ender olarak öksürük ve burun çek­me gibi tiklere rastlanabilir. Heyecan halinde tik daha da ar­tar, ama uyku halindeyken belirgin değildir. Tik daha çok si­nirli ve baskı altında tutulmuş kişilerde görülür. Çocuklarda görülen tik genellikle ana babanın çok sert tutumundan doğ­maktadır. Bu nedenle çocuklara karşı biraz anlayışlı davran­mak ve onları şiddetle cezalandırmamak, korkutmamak ge­rekir
.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.