Çocuklarda Çengelli Kurt Hastalığı

 Beyaz ya da sarımsı renkli olan çen­gelli kurt 0,8-1,5 santim uzunluğundadır. Yumurtaları suyun içinde gelişir ve insanlara suyla bulaşır. Vücuttaki çoğalma ve yerleşim merkezi onikiparmakbağırsağıdır. Sürekli olarak kan emdiklerinden bir süre sonra kansızlık ve beslenme bozukluk­ları ortaya çıkar.

Genel tedavi: Bağırsaklarda asalakların bulunduğu nor­malde dışkıyla atıldıkları zaman belli olur. Dışkının tahlili so­nucu asalağın cinsi belirlenir ve tedavi yapılır.

Korunma: Doğrudan doğruya alınacak temizlik önlemle­riyle olur. Temizliğe dikkat edilmediği takdirde hastalık tüm aile bireylerine kolaylıkla yayılabilir.

Fenilketonüri Nedir, Fenilketonüri Hastalığı

Genellikle zekâ geriliğiyle birlikte görülebi­len fenilalanin adı verilen aminoasit metabolizması bozukluğu­na ilişkin bir hastalıktır. Aminoasitin özümlenebilmesi için ge­rekli olan enzimin yokluğu nedeniyle fenilalanin maddesi anor­mal olarak fazlalaşır. Fenilalanin’in renk maddesine dönüşme­si normalde az olduğundan hasta açık renkli, mavi gözlü ve sarı saçlıdır. Giderek artan zekâ geriliğiyle birlikte hastada çırpınma krizleri belirir. Hastalık kalıtsaldır ve ressesif bir gene bağlıdır. Bu nedenle de her gebelikte çocuğun hasta ola­rak doğması dörtte bir oranında olasılıdır. Özellikle erken ço­cukluk döneminde, burçak filizlerinde bulunan Fenilalanin maddesinin diyetten kaldırılması gerekmektedir. Bu takdirde zekâ gerilemesi durdurulabilir. Hastalık olasılığı varsa, doğu­mu izleyen üçüncü günden itibaren bebekte idrar ve kan tah­lilleri yapılmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.