cıva zehirlenmesi belirtileri ve tedavisi

Cıva Zehirlenmesi Belirtileri ve Tedavisi

cıva zehirlenmesi belirtileri ve tedavisiCiva Zehirlenmesi, Endüstride yaygın kullanımı olan civa ile zehirlenmeler tedavi sırasında veya kazalar sonucu gelişebilir. Civa deriden, akciğerlerden ve sindirim kanalından emilebilir. Civa buharı da zehirlenmeye neden olabilir. Öldürücü doz yaklaşık 1 gramdır.

Belirti ve Bulgular

Civa Zehirlenmeleri Durumunda; Şiddetli karın ağrısı, dizanteri benzeri ishaller ve kanama görülebilir. Üçüncü günde akut tübüler nekroz gelişebilir. İnhalasyon (sıvı ilacın buharlaştırılıp solunumla verilmesi) yoluyla alınırsa salivasyon (salya artışı), stomatid, ağızda metalik tad, solunum yolları enfeksiyonu ve pnömoni, kan-beyin engeli aşıldığında, merkezi sinir sistemi bulguları olarak başağrısı, kas hareketlerinde düzensizlik (ataksi) ve havale gözlenir.

Tedavi ve Bakım

1 litre suya 10 adet karıştırılarak mide yıkaması yapılır. Aktif kömür kullanılır. İdrar ve dışkıyla atılımı kolaylaştırmak için penisilamin 4*250mg verilir. Dimerkaptol ilk 3 saat içinde uygulanırsa böbrek yetersizliğini önleyebilir. İlk doz 5 mg/kg IM olarak verilir. Daha sonra her 6 saatte bir 2,5 mg/kg devam edilir. En etkili tedavi yöntemi hemodiyalizdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.