Cinsel eğitim

Kişiliğin temellerinin atıldığı sıfır-altı yaş dönemindeki yaşantı ve deneyimler kişinin, ileri yıllardaki toplumsal ilişkileri, cinsel tutum ve davranışları ve başarılı bir yaşam sürdürüp sürdürmeyeceği gibi özelliklerini belirleyecektir. Bu nedenle bu dönemde, çocukların her konuda olduğu gibi cinsellikle ilgili konularda da aile ve toplum tarafından bilinçli bir şekilde bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Çocukların cinselliğe karşı olan ilgileri, deneyimleri ve ifadeleri yetişkin cinselliği ile uzaktan ilişkilidir. Bununla birlikte, cinselliğin ilerideki kullanımı ve ifadesi doğrudan doğruya çocukluk dönemi cinselliğinin doyurucu deneyimlerine bağlıdır (Webb, 1991). Çocukluk çağlarında cinsel yaşam konusunda eksik, hatalı bilgiler alan bireylerin ise yetişkinlik döneminde cinsel uyumu olmayan, doyum sağlayamayan, sinirli, öfkeli, uyumsuz bireyler oldukları görülmektedir (Mangır ve Çalış, 1994). Bu nedenle erken yıllarda cinsel eğitim büyük önem kazanmaktadır.

Çocuğun cinsel eğitiminin önemli bir bölümü aile içinde gelişirken önemli bir bölümü de aile dışında gelişir. İlk altı yaş içinde aile içi eğitim daha önemlidir (Uçar, 1991). Ancak bunu son derece olağan olarak ele almak en doğru iştir. Çocuk yağmurun nasıl yağdığını sorarken duyduğu doğal merak içinde, cinsellikle ilgili soruları da sormakta ve bunlar üzerinde ötekilerden değişik biçimde durmamaktadır. Fakat anne babanın bu sorular karşısındaki tepkileri yüzünden, çocuklar cinselliğin tabu olduğunu, kötü, pis ve bütün bunlara rağmen bıyık altından gülümsemeyi gerektirecek çekicilikte bir şey olduğunu algılamaktadırlar (Dodson, 1993).

Çocuğun cinsellikle ilgili soruları karşısında ailelerin sıkılması ve kendini rahatsız hissetmesi çok normal bir durumdur. Ancak çocuğun yanlış kanılara saplanmaması ve gittikçe daha karanlık, bulanık genellemeler yapmaması açısından mutlaka sorduğu sorular cevaplanmalıdır. Çocukların öğrenmek istediği konu anne-babanın tartışması için zor bir konu ise çocuğa “Bu konuyu düşünmek için biraz zamana gereksinimim var!” demekten korkulmamalıdır. Çocuklara doğru anatomik kelimeler kullanılarak açıklama yapılmalıdır. Çocuğun sorduğu sorular geçiştirilmemeli mutlaka dinlenmeli, doğru, basit ve kolayca kavrayabileceği bir şekilde cevaplanmalıdır. Eğer çocuğun sorusu kompleks bir soru ise ona sorusuyla beraber soru sorulmalıdır “Sen ne düşünüyorsun?” gibi. Bu soru çocuğun gerçekten neyi sorduğunu saptamaya yardımcı olacaktır. Bununla beraber konu hakkında çocuğun neyi ne kadar bildiğini ortaya çıkaracak ve böylece çocuğun gereksinimi olan cevap verilecektir (Koblinsky ve diğ., 1993; Joslin, 1994).
Cinsel eğitim çocuğun konu ile ilgili sorularını sormasıyla başlamalıdır. Çocuklar, genellikle iki buçuk üç yaş civarında ilk sorularını sormaya başlarlar. Dolayısıyla bu sorularla muhatap olan kişi anne ve babalardır. İlk bilgileri vererek çocuğu konuya yaklaştırmak, sonraları okulu da kapsamak üzere öteki bilgi kaynaklarından öğrendiklerini kontrol altında tutmak anne-babaların sorumluluğundadır (Salk, 1993). Anne ve babalar çocukları okul çağına gelene kadar onların ilgilerine uygun olarak cinsellikle ilgili aşağıdaki tutumları çocuklarına kazandırmalıdır;
1. Bedeniyle ilgili olumlu imaj: Çocuğa bedeninin güzel olduğu ve ona değer vermesi, onunla övünmesi gerektiği öğretilmelidir. Eğer çocuk bedeninin cinsellikle ilgili bölgelerinin utanç verici olduğunu düşünür ve onlardan utanırsa, evlilik hayatındaki cinsel ilişkisini mutsuzlaştıracak, bazı engellemeler ve yanlış kanılar geliştirecektir.
2. Açık bir tutum: Çocuğa cinsellik konusunda açık, kabul edici ve dürüst bir tutum sergilenmelidir. Cinselliğin konuşulmasından utanan anne-babaların çocuklarının bu konuda açık ve utanmayan bir tutum içinde olması beklenmemelidir.
3. Doğru bilgi: Cinsel konuları tartışmak için yeterli kelime bilgisine sahip olunmalıdır. Bedenimizin değişik bölümlerinin isimleri ve işlevleri bilinmelidir.
4. Mahremiyete saygı: Çocuğa yalnız kendi bedenine saygı, sevgi ve değer vermesi öğretilmemeli, başkalarının mahremiyetine de saygı göstermesi sağlanmalıdır.
5. Kendine saygı: Çocuğa bedeninin sadece ona ait olduğu ve onun izni olmadan kimsenin ona dokunmaya hakkı olmadığı açıklanmalıdır. Cinsel taciz ile sevgiyle dokunma arasındaki fark mutlaka belirtilmelidir (Ketterman, 1998).
Okulöncesi çocukları için düşünülen cinsel eğitimin içeriği ise sordukları soruları ve ilgileri dikkate alınarak üç noktada toplanabilir. Üreme, hamilelik ve doğum. Çocuklar tarafından yaygın olarak bu konularda sorulan sorulardan bazıları ise şunlardır: Kız ve erkekler arasındaki cinsiyet farklılıkları nelerdir? Bebek nasıl oluşur? Bu oluşum sırasında babanın rolü nedir? Bebek annenin neresinde durur? Nasıl gelişir? Nereden doğar? vb. gibi (Somers ve Somers, 1991; Uçar, 1991; Cholette, 1988; Yavuzer, 1992).
Yaş gruplarına göre sorular ve cevapları
7 Yaş öncesi:
-Neden annemin memeleri var, babamın yok?
Annen bir kadın, baban bir erkek. Erkeklerin memeleri yoktur. Kadınlar ise çocuk sahibi olabildikleri için memeleri vardır. Çocuk doğduktan sonra annelerin memelerinden gelen sütle bebekler beslenir.
-Bebekler annelerin karnına nasıl giriyor?
Anne ve babaların vücutları birbirine çok uygundur ve birbirleri ile çok yakınlaştıklarında bir bebek oluşabilir. Bu bebek annelerin karnında büyür.
7 Yaş sonrası:
-O küçük delikten bebekler nasıl çıkıyor?
Bebeğin çıktığı delik çok esnek bir şeydir ve doğum olacağı zaman bebeğin içinden çıkabileceği kadar büyüyebilir.
-Eğer bebek yapmak istemiyorsanız neden beraber yatıyorsunuz?
Çünkü büyükler birbirlerini çok sevdiklerinde bazen sadece birbirini sevmek yada öpmek yeterli olmaz. O zaman birbirine gerçekten çok yakın olmak isterler.
Ergenlik öncesi:
-Orgazm ne demektir?
Yetişkin bir kadın ve erkeğin ancak cinsel ilişkide bulunduğunda yaşayabileceği çok özel bir duygudur.
-Regl ne demektir?
Yetişkin kadınlar ayda bir kez vajinalarından kanarlar. Buna Regl yada aybaşı denir. Bunun sebebi kadınların yumurtalıklarından her ay 1 yumurtanın döllenmek üzere hazırlanmasıdır. Eğer döllenme yani bebeğin oluşumu gerçekleşmezse bu yumurta bir miktar kan ile vücuttan atılır ve ertesi ay yeni bir yumurta oluşur. Her genç kız 12-15 yaşları arasında ilk kez regl olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.