Boşaltım Sistemi Hastalıkları ve Organları Böbrek

Boşaltım Sistemi Hastalıkları ve Boşaltım Sistemleri

Hücrelerdeki protein metabolizması sonucunda oluşan amon­yaklar, hücrelerden kan damarları ve kan dolaşımı aracılığıy­la karaciğerden geçerler ve amonyak, karaciğer hücreleri ta­rafından üre ve üre asitine dönüştürülür. Ancak, üre asiti vücudun tüm hücreleri tarafından da üretilir. Üre asiti ve diğer bazı maddelerin hücrelerde birikimi insanı ölüme kadar götü­rür.

Bu nedenle, suda eriyen üre ve üre asiti, vücut için artık bir yararı olmayan diğer bazı maddeler, hücrelerden kan dola­şımı sistemiyle böbreklere taşınırlar, böylece, kandaki zararlı maddeler böbrekler ve idrar yollarıyla düzgün olarak her gün vücut dışına atılırlar.

İnsanlarda Boşaltım Sistemi Organları; böbrekler, idrar torbası, idrar yolları ve idrarı dışarı veren organlardan oluşmuştur.

Böbrekler

Her insanda, 10-12 santim uzunluğunda ve 120-200 gram ağır­lığında biri sağda ve biri solda olmak üzere iki böbrek vardır. Böbrekler, karın boşluğunun üst arka duvarında ve omurga­nın bel bölgesinde bulunur. Fasulye biçiminde olan böbrekler birer yağ yatağı içindedir. Böbreklerin üst tepelerinde, böbrek­üstü bezi (adrenalin, sürrenal) adı verilen ve kana önemli hor­monlar salgılayan birer adet iç salgı bezi vardır. Böbreklerin üstü kapsül adını alan sert bir bağdokusuyla kaplıdır. Atardamarlar, toplardamarlar, sinirler ve idrar yolu böbreğin karın bölgesinden girerler ve bu giriş noktası bilum adını alır. Her böbreğe bir atardamar girer ve her böbrekten bir toplardamar çıkar.

Böbrek; havuzcuk (pelvis), öz bölgesi ve kabuk bölgesi olmak üzere üç temel bölgeden oluşmuştur. Böbreklerin çalış­ması, böbreküstü beziyle beyindeki hipofiz iç salgı bezlerinin kana verdikleri hormonlar ve vejetatif sinir sisteminden gelen sinirlerle yönetilir. Çiçek, difteri, eklem romatizması ve diğer bazı hastalıklar böbrek iltihabını oluştururlar. Böbreklerin iltihaplanmasına içki ve diğer zehirlenmeler de neden olabilir. Böbreklerin yetmezliği nedeniyle üremi hastalığı oluşur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.