bel okulu nedir

Bel Okulları Hakkında Ne Biliyorsunuz

bel okulu nedirBel okulu, kişilerin bellerini tanıdıkları, beli, omurga­yı ve vücudu doğru kullanarak bel ağrısından korunmayı ve bellerinin sorumluluklarını almayı öğrendikleri bir koruma eğitimi programıdır. Bel okulunda hasta grupla­rına günlük yaşamda beli koruma yöntemleri ve temel egzersizler öğretilir.

Bel okulu ülkemizde ne zamandır uygulanıyor?
Bel koruma eğitimi Batı dünyasında 1950’li yıllardan beri uygulanılıyor. Ülkemizde ise ilk bel okulu 1990 yı­lında, İstanbul Tıp Fakültesi’nde benim sorumluluğumda başlatıldı. İngiltere’de öğrendiğim İsveç bel okulu mode­lini örnek alarak başlattığımız eğitim programını, yıllar içinde hastalarımızdan ve çalışmalarımızdan elde ettiği­miz deneyimlerle geliştirdik ve kendi bel okulumuzu oluşturduk.

Kliniğimizde başlattığımız bel okulu, aynı zamanda Türkiye’nin son yıllarda çok yaygınlaşan hasta okulları­nın ilkidir.

Bel okulu kapsamında hastaya hizmet verme yanında uluslararası dergilerde yayınlanan ve kongrelerde sunu­lan aısaştırmalar yaptık. Çeşitli kurumlardan gelen he­kimlerimize eğitim verdik. Günümüzde bel okulu hem devlet kurumlarında hem de özel sektörde yaygınlaş?rak uygulanmaktadır. Bundan gurur duyuyoruz.

Bel okulu eğitiminin süresi ne kadardır?
Klasik uygulamalarda genellikle 4 saatlik bir eğitim­dir. Eğitimin süresi ve kapsamı uygulanan modele göre değişmektedir.

Bel okulunun etkinliği nasıldır?

Bel okulunun ağrıyı azaltmada ve fonksiyonları iyileş­tirmede etkili olduğu gösterilmiştir. Olumlu etki yıllar sonra da uzun süreli dönemlerde de devam etmektedir.

Bel Okulu Uzun Dönemde Etkili

İstanbul Tıp Fakültesi’nde Bel Okulu Programı’na ka­tılan 396 hasta 7 yıl sonra değerlendirildiğinde şunlar belirlenmiştir:
Hastaların yüzde 64’ü okulda öğrendiklerini hâlâ uyguluyor,
Hastaların yüzde %’sı ise bel okulunu yararlı bul­dukları için yakınlarına tavsiye ediyor.

Bel okulunun amacı nedir?
Temel amacı iyileştirmeyi çabuklaştırmak, nüksetmeyi engellemek ve belin sorumluluğunu almayı sağlamaktır.

Bel okulunun diğer amaçları nelerdir?
Bel okulunun başlıca amaçları şunlardır:
Belin yapısı, işleyişi, hastalıkları ve riskler hakkında bilgilendirmek,
Günlük yaşam ve iş yaşamında beli ve vücudu doğru kullanarak omurgaya binen yükü azaltmak,
Temel egzersizleri öğretmek,
Bel problemiyle başa çıkma yeteneğini geliştirmek,
Kendine güveni artırarak “belinin sorumluluğunu” almayı sağlamak, yaşam kalitesini düzeltmek,
Genel vücut formunu düzeltmek.

Beli ve vücudu doğru kullanmak ne demektir, biraz açar mısınız?
Beli ve vücudu doğru kullanmanın temeli, omurgadaki kavislerin korunarak belin zorlanmadan kullanılmasıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.