bebeğin emme süresi

Bebeği Ne Kadar Emzirmeliyiz

bebeğin emme süresiBebeğin istediğimi zaman annesini emmesi anne sütünün bollaşmasını sağlayacaktır. İlk 6 ay yalnız anne sütü (su dahi verilmeksizin) alan bebek 6 aylık oluncaya kadar meyve suyu vb. de ihtiyacı da yoktur. Bebek 6 aylık olduktan sonra anne sütü yanında katı gıdalara başlan­malıdır. İnek veya diğer hayvan sütleri yerine anne sütü­ne 2 yaşına kadar devam etmekle hem bebeğe en iyi, en temiz, en ucuz, en koruyucu gıdanın verilmesi ve hem de annenin bu süre zarfında hamile kalmasının önlenmesi tabii yoldan sağlanmış olacaktır. Kur’an-ı Kerim’in baka­ra suresinde anne sütünün bebeklere 2 yaşına kadar ve­rilmesi gereğinden söz edilmesi bu duruma paralel düş­mektedir.

Çocuğuma süt veriyorum. Ağrı kesici haplar almamda mahzur var mı?

Sık olarak kullanılan ağrı kesiciler, antibiyotikler ve öksürük şurubu vs. gibi ilaçların pek çoğunu emziren anneler kullanabilir. Bazı ilaçlar anne sütüyle çok az mik­tarda bebeğe geçse de bunun önemi yoktur. Zaten ilaçla­rın prospektüsünde emziren annelerin ilacı kullanımı ile ilgili not vardır. Bu yönden okunması faydalıdır.

Anne Sütü Arttırma, Süt Arttırma Yolları Nelerdir?

Anneler bebeklerini emzirmeye özendirilmelidir. Bütün hamileler, anne sütünün faydaları konusunda bil­gilendirilmeleri gerekir.
Ayrıca doğumdan sonraki ilk bir saat içinde bütün annelerin bebeklerini emzirmeleri hususunda ısrarlı olun­malıdır.
Tıbbi açıdan mecburi değilse, yeni doğan bebeklere altı aylık oluncaya kadar anne sütünden başka hiç bir içe­cek ve yiyecek bir şey verilmemelidir.
Yeni doğan bebekler, annelerinden hiç ayrılmamalı, özellikle ilk 24 saatin bir arada geçirmeleri sağlanmalıdır.

Bebeklere yalancı meme veya emzik verilmemelidir.

Çocukların hayatlarının kurtulmasına ve sağlıkları­na yaptığı katkıların yanı sıra, anne sütü ile beslenme, hem ana babalar, hem de sağlık hizmetleri açısından ta­sarruf sağlayıcı bir fonksiyona sahiptir. Solunum yolu enfeksiyonlarıyla ishal, hemen hemen bütün gelişmekte olan ülkelerde en yaygın çocuk hastalıklarıdır. Ve kliniklerle hastanelere yapılan müracaatların yüzde 50’sinden çoğu bu iki sebepten dolayıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.