AMH Testi

Amh Testi nedir?

Anti – Müllerian Hormon (MIS), doğrudan yumurtalıktan salgılanan bir glikoproteindir. 6 mm ye kadar olan yumurta hücrelerinden salgılanır. AMH salgısı kız çocuklarında 36. gebelik haftasında başlar, menopoza kadar devam eder. Kadında mevcut yumurta miktarını göstermek amacıyla AMH ölçümü giderek yaygınlaşmakta ve yumurta sayısı ile güçlü bir ilişkisi olduğu düşünülmektedir. Yumurta sayısı azaldıkça kan düzeyleri düşüş gösterir. AMH salgısının yine önemli bir belirteç olan Folikül Stimülan Hormon (FSH) ile bağlantısı yoktur. AMH ölçümlerinin FSH’ya oranla bazı avantajları da vardır.
Ay içinde herhangi bir zamanda yapılabilir oysa FSH düzeyleri değişkenlik gösterir.
Kan östrojen düzeylerinden etkilenmez, FSH ise yüksek östrojenle baskılandığı için, düşük çıkan değerler yanıltıcı olabilir
Aydan aya çok büyük değişiklikler göstermez, tek ölçüm yeterli olur. Yaşla beraber azalır.
Tedavide alınacak yumurtalık cevabı için ön bilgi verebilir, kötü cevap ya da aşırı uyarılma konusunda yardımcı olabilir.

Ancak unutulmamalıdır ki AMH düzeyleri gebelik konusunda kesin bir sonuç vermez, menopoz yaşı hakkında da belirleyici değildir, çok düşük AMH düzeylerinde de gebelikler elde edilmiştir.

38 yaşın altındaki normal yumurta sayısına sahip sağlıklı bir kadında kanamanın 3. Gününde yapılan kan AMH değerleri 2.0-6.8 ng/ml’dir, ancak polikistik yumurtalığı olan hastalarda yüksek seviyede bulunmuştur.

Fertilite Potansiyeli (Fertilite: Doğurganlık) AMH düzeyleri ng / mL

Optimal Fertilite 4.0 – 6.8
Yeterli Fertilite 2.2 – 4.0
Düşük fertilite 0.3 – 2.2
Çok düşük Fertilite 0.0 – 0.3
Yüksek düzey (Aşırı uyarılma riski) > 6.8

AMH ölçümleri kadının doğurganlık potansiyelini ve tedaviye vereceği yanıtı belirlemede kullanılabilir. Serum AMH düzeyleri yumurtalıktaki yumurta sayısıyla bağlantılıdır, düşük AMH seviyeleri olan bir kadın büyük ihtimalle tedaviye kötü yanıt verecektir. Ayrıca düşük AMH düzeyleri azalmış yumurtalık reservi hakkında da uyarı verecektir.

Polikistik yumurtalığı olan kadınlarda artmış yumurta hücreleri (granülosa) ile AMH arasında ilişki vardır PCO’li kadınlarda AMH değerleri 6.8 ng/ml bulunmuştur, bu değer polikistik yumurtalık tanısı konmasında ve tedavi sırasında gelişebilecek aşırı uyarılma (OHSS) tehlikesini önceden haber verme konusunda yardımcı olmaktadır.

Doç. Dr. Selman Laçin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.